Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att hälsovårdsstuderande känner till idéhistorien för hälsovården. Målsättningen med kursen är att kombinera hälso/sjukdomsbegrepp såsom kärlek, förlåtelse,lidande, ensamhet o.s.v. med en valbar hälsomodell. Studerande samlar även under året material i en mapp som hon/han har nytta av i sitt kommande yrke som hälsovårdare. Öka studerandes förståelse för olika teorier inom hälsovården samt lär sig arbeta i team

Läranderesultat

Studerande utvecklar ett vårdvetenskapligt arbetssätt i syfte att tillgodose klienternas behov av helhetsvård. Att skapa en vårdande kultur utgå från hälsovårdens idéhistoria. Efter avklarad kurs förväntas studerande vara förmögna att använda hälsovårdsbegreppen samt utveckla sig i att se sig som hälsovårdare som behärskar olika modeller för hälsa och sjukdom. Hälsogranskning ur ett helhetspersektiv.
Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att i teorin behärska hälsovårdsterminologin samt i praktiken göra upp arbetsmetoderna med tanke på sitt kommande yrke som hälsovårdare.Att fördjupa det vårdvetenskapliga tänkandet i relation till hälsovården.

Innehåll

Hälsovårdslärans idéhistoria
Hälsovårdslärans begrepp och modeller
Hälsovårdslärans arbetsmetoder
Hälsovårdslärans teori

Förkunskaper

Familjeinriktad hälsovård

Kursen ersätter följande kurser

Hälsovårdslärans idéhistoria (2007)
Hälsovårdslärans begrepp och modeller(2007) Hälsovårdslärans arbetsmetoder (2007)
Hälsovårdslärans teori (2007)

Litteratur

Ewles L. & Simnett, Hälsoarbete, 2003,Studentlitteratur. ISBN:91-44-03596-9
Fulford et al. Begrepp om hälsa, filosofiska och etiska perspektiv på livskvalitet, hälsa och vård.
Haarala P. et al. 2008, Terveydenhoitajan osaaminen, Edita. ISBN: 978-951-37-4930-9
Hanson A. Hälsopromotion i arbetslivet, 2004, Studentlitteratur. ISBN:978-91-44-03492-8
Medin J. & Alexandersson: hälsa och hälsofrämjande - en litteraturstudie, Studentlitteratur
Seedhouse D. Health promotion, philosophy, prejudice and practice, 2006,Wiley ISBN:0-470-84732-9
Sivonen Kerstin (red.)& Krogerus-Therman Iselin, Den totala hälsan-en introduktion till hälsovårdslära,1988, Studentlitteratur ISBN 91-44-27331-2
Svederberg Eva et al. Pedagogik i hälsofrämjande arbete, 2001, Studentlitteratur, ISBN 91-44-0542-9
Tamm Maare: Modeller för hälsa och sjukdom
aktuella forskningar och artiklar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 15 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 43 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 93 timmar
 • Varav schemalagda studier: 40 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

 • Sivonen Kerstin
 • Törnqvist Maj-Len

Examinator

Törnqvist Maj-Len

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning