Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna Studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-041 (0) Svenska 5 1
SP-1-051 (0) Finska 5 1
AS-1-008 (0) Lag och rätt (Juridik) 5 1
AS-1-019 (0) Kunskapsteori 5 2
SO-1-003 (0) Engelska 5 2
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 3
Ämnesstudier 130 ECTS
Människan i välfärdssamhället (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-001 (0) Lärande och introduktion till socialpedagogiken 5 1
SO-2-002 (0) Människans välfärd och det finländska samhället 5 1
SO-2-003 (0) Sambanden mellan människan och hennes omgivning 5 1
SO-2-004 (0) Människan ur ett livscykelperspektiv 5 1
Barnet och uppväxtmiljön (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-008 (0) Barnet och uppväxtmiljön - Praktisk undervisning 10 1
SO-2-005 (0) Barnasyn och uppväxtmiljö 5 1
SO-2-006 (0) Pedagogiskt kunnande 5 1
SO-2-007 (0) Barnkultur 5 1
Äldres liv och villkor (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-1-007 (0) Praktik inom äldreomsorgen 10 2
SO-1-004 (0) Gerontologi och åldrandet ur ett socialt perspektiv 5 2
SO-1-005 (0) Åldrandeprocessen och äldreomsorg 5 2
SO-1-006 (0) Klientarbete inom äldreomsorgen 5 2
Handikapp i samhället (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-020 (0) Handikapp och samhället - yrkespraktik 10 2
SO-2-018 (0) Funktionshinder i samhället 5 2
SO-2-029 (0) Funktionshinder och socialpedagogiskt arbete 10 2
Människor i utsatta livssituationer (35)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-028 (0) Människor i utsatta livssituationer - Yrkespraktik 10 3
SO-2-033 (0) Risksamhället och socialpedagogiskt arbete med den vuxna befolkningen 10 3
SO-2-027 (0) Socialpedagogiskt arbete med barn och unga och familj 10 3
SO-2-045 (0) Socialpedagogisk yrkeskompetens 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Arbetslivsorienterade projekt (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-005 (0) Arbetslivsorienterade projekt 10 3
YH-3-024 (0) Arbetslivsorienterade projekt 10 4
Leadership and Management (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-018 (0) Leadership and Management 10 3
Hälsofrämjande arbete (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-019 (0) Hälsofrämjande arbete 10 3
Själens problem och resurser i vården (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-025 (0) Själens problem och resurser i vården 10 3
Välbefinnande i arbete (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-020 (0) Välbefinnande i arbete 10 4
Rehabilitation (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-022 (0) Rehabilitation 10 4
Krävande vård i akuta situationer (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-023 (0) Krävande vård i akuta situationer 10 4
Krisarbete (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-021 (0) Krisarbete 10 4
Människor i utsatta livssituationer (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-028 (0) Människor i utsatta livssituationer - Yrkespraktik 10 3
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och metodik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-005 (0) Metodik 5 3
SO-2-035 (0) Examensarbete 15 4

Kurs och studieplanssökning