För utbildningarna inom hälsa och välfärd samt vård finns gemensamma principer som gäller för alla praktikavsnitt. Bekanta dig gärna med dem innan du går ut på praktik eller tar emot en praktikant från oss. Mer specifik information om respektive utbildnings olika praktikperioder och blanketter som behövs i handledningen hittar du på utbildningarnas egna sidor.

Allmänna principer och handledning

Gärna flera studenter på samma praktikplats, både med tanke på att handledningen och referensstödet underlättas.

Det är inte nödvändigt att Arcadas lärare besöker varje praktikplats personligen.

I handledningen betonas studentens eget ansvar för lärandet. Handledningen styrs av läranderesultaten som finns inkluderade på handledningsblanketten.

Kontinuerlig utvärdering är viktig. Viktigt är också att kommunikationen mellan högskola och arbetsplatsen fungerar bra. Handledande lärare är kontakt med praktikplatsens handledare och studenten under praktiken och steget för praktikplatsens handledare att kontakta Arcadas lärare skall vara enkelt och lätt.

Formerna kan variera mellan telefonhandledning, handledning på arbetsplatsen eller på högskolan och kan förverkligas som individuell eller grupphandledning. Handledningen kan även ske med hjälp av nätbaserade kommunikationsverktyg.

Om studerande riskerar ett underkännande är det viktigt att senast vid en mellanvärdering diskutera detta med ansvarig lärare.

Frånvaro meddelas till handledare och lärare. Grundprincipen är att frånvarotimmar ersätts.

Läranderesultat och utvärdering

För varje avsnitt i arbetslivet finns kursens läranderesultat angivna och syns på respektive utvärderingsblankett. Handledaren på arbetsplatsen och studenten kan själv printa ut blanketten som går att finna under rätt utbildning och praktikkurs på denna sida. Studenten ställer också upp individuella mål som utgår från läranderesultaten. Studenten utgår också från tidigare utvärdering och arbetsplatsens möjligheter.

Utvärderingen skall resultera i åtminstone en skriftlig och en muntlig mellanvärdering och slutvärdering.

Vaccinationer och Vaccinationsintyg

Denna information gäller för studerande inom följande utbildningar: sjukskötare, hälsovårdare, förstavårdare, barnmorska, fysioterapi, ergoterapi och socionom.

Vårdpersonal och studerande som arbetar med patienter som är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar, bör ha ett tillräckligt vaccinationsskydd enligt §48 och §48a i lagen om smittsamma sjukdomar. Observera att §48a kräver vaccination. Lagen förutsätter också att risk för tuberkulos bedöms.

Utbildningsspecifika praktiksidor

Institutionen för Hälsa och välfärd

Ergoterapi
Fysioterapi
IdrottsinstruktörSocionom

Institutionen för Vård

BarnmorskaFörstavårdHälsovårdare
Sjukskötare
Sjukskötare (tvåspråkig)

Handledning

Handledning är en viktig del av praktiken. Handledning är ett samarbete mellan studenten, praktikenheten och handledande läraren.

Praktik med minderåriga

Om det under studierna eller studierelaterad praktik ges uppgifter som i väsentlig grad förutsätter arbete bland minderåriga har yrkeshögskolan rätt att begära ett

Åtgärder vid stick- och skärskada

Vid stick eller skärskada finns en liten risk för en smitta av B-hepatit, C-hepatit och HIV. Det finns vaccin mot B-hepatit, men inte C-hepatit eller HIV.

Första åtgärder vid stickskada: