Praktiken utgör en central del av utbildningen. Vi har samlat alla de blanketter du behöver för respektive praktikperiod på den här sidan. Blanketterna finns på svenska, finska och engelska.

Du kan vända dig till din praktikansvariga om har frågor gällande praktikperioderna. All allmän information om praktik inom Vård eller Hälsa och välfärd finns samlad under en gemensam rubrik under avsnittet om Praktik.

Från hösten 2023 används den allmänna Arcada praktik utvärderingsablanketten. Blanketten finns under Allmän information om praktik inom vård, hälsa och välfärd under allmänna principer och handledning.

Praktik utomlands

Praktik utomlands är något som är till nytta både för den internationella erfarenhet det ger och för att det är ett plus på ditt CV. Läs mera om praktik utomlands, både möjligheter och sånt du ska tänka på då du funderar på att söka en plats utanför Finland. För dig som student inom vård har vi också samlat en egen sida om praktik utomlands.

Allmänt om praktik inom vård, hälsa och välfärd

Läs mera om de allmänna principer som gäller för praktik inom vård, hälsa och välfärd som vi samlat här. På sidan hittar du t.ex. Info om plattformen Jobiili, praktik med minderåriga och läkemedelspasset.

Allmän information om praktik inom vård, hälsa och välfärd

För utbildningarna inom hälsa och välfärd samt vård finns gemensamma principer som gäller för alla praktikavsnitt. Bekanta dig gärna med dem innan du går ut på praktik eller tar emot en praktikant från oss. Mer specifik information om respektive utbildnings olika praktikperioder och blanketter som behövs i handledningen hittar du på utbildningarnas egna sidor.