För att kunna boka dina praktikplatser under utbildningstiden måste du registrera dig på Jobiili.fi sidan som ny användare.

Registreringen sker med ditt Arcada-användarnamn och lösenord (med Haka-inloggning). När du en gång har registrerart dig behöver du inte göra det flere gånger. Kom ihåg att uppdatera din CV inför varje praktikbokning och då studiepoängen förändrats, då du varit på praktik eller sommarjobbat inom ditt område.

I den första rutan på din CV skriver du som rubrik den/de praktiker du ansöker om, skriv en komprimerad text med målsättningarna för praktiken utgående från målsättningarna på Asta.

I rutan med tilläggsuppgifter skriver du in egna styrkor, målsättningar och när du avlagt godkänd terminstentamen. OBS! Utan avklarard läkemedelsräkning kan du inte gå ut på praktik! Du kan se praktikplatsutbudet då de har publicerats på Jobiili av arbetsgivarna, men de öppnar för bokning först vid ett specifikt datum.

Läs instruktionerna för hur du registrerar dig och gör en profil på Jobiili.fi här. Extern länk

eller titta på instruktionsvideon nedan (OBS! videon finns endast på finska).

Remote video URL

Först till kvarn gäller, d.v.s.den student som först gör en reservering av en specifik praktikplats, och får den bekräftad av sin lärare, har bokat platsen till sig själv. Går in på Jobiili när bokningarna är till påseende. Det är möjligt att göra en prioritetslista i programmet, så att du sedan när bokningen inleds kan gå direkt till dessa platser och boka. Läs noggrant igenom praktikannonsen, om den inte motsvarar din kompetens eller har krav du inte kan uppnå skall du INTE boka den.

Här kan du se hur man bokar praktik på Jobiili (OBS! videon finns endast på finska)

Remote video URL

OBS! CV:n är ytterst viktig för praktikplatsen, så kom ihåg att uppdatera den regelbundet under utbildningstiden! En väl ifylld CV kan vara avgörande då praktikplatserna väljer studerande.

Efter avklarad praktik skall du skriva in i rutan "beskrivning av uppgifter" de kompetenser du fått under praktiken, detta är viktigt för att kunna påvisa vad du redan kan med tanke på nästa bokning.

Har du frågor angående praktikplatser och reservationer kan du kontakta examinatorn för praktiken (se specifik praktik i fråga under din utbildning i balken till vänster). Eventuella tilläggsfrågor kan riktas till E-post: jobiili@arcada.fi