Vid stick eller skärskada finns en liten risk för en smitta av B-hepatit, C-hepatit och HIV. Det finns vaccin mot B-hepatit, men inte C-hepatit eller HIV.

Första åtgärder vid stickskada:

  1. Skölj såret med riklig mängd vatten ca 5 minuter. Kläm inte på såret.
  2. Lägg på huden en kompress med alkoholhaltig (70%) desinfekteringsmedel för 2 min.
  3. Meddela om stickskadan genast till din praktikhandledare/ praktikplatsens förman. Smittorisken bedöms tillsammans med handledande personalen på din praktikplats.
  4. Gå på lab-prov. Ifall det inte går att ordna på praktikplatsen, kontakta hälsovårdarna på Arcada, egen hälsocentral eller jouren under kväll/veckoslut. Av patienten tas också lab-prov om möjligt.
  5. Ifall du inte fått B-hepatit vaccin, kontakta hälsovårdarna för att påbörja B-hepatit vaccinserien (lab-prov måste tas före vaccin)

Gör en olycksfallsanmälan till Arcada. Kontakta Maria Enoksson (E-post: maria.enoksson@arcada.fi). Arcadas studenter är försäkrade för olycksfall under praktikperioder och praktiska timmar i skolan.

Kontakta hälsovårdarna på Arcada för senare uppföljning. På basen av riskbedömning tas kontroll labprov efter 1, 3 och 6 månader.

Info om kontaktuppgifter till Arcadas hälsovårdare hittar du här.