Här hittar du information om hur du skall beställa ett ID-kort åt dig till praktiken.

Allmän information
Studerande på utbildningsprogrammen inom Vård och Välfärd behöver ha ett ID-kort då de går ut på praktik. Du anhåller om kortet via följande Teams-kanaler:

Utbildning

Lösenord

ID-kort Ergo och FT

fawuvbn

ID-kort SJ (inkluderar flex utbildningen med Diak)

wh4hpdl

ID-kort BM, HV, FV

awukybz

Hur hittar du Teamskanalen
Logga in på Teams. På sidan med alla Teams du är med i hittar du i högra hörnet ikonen ” Join or create team”. Tryck på den. Skriv in koden för den grupp du vill gå med i (se tabellen ovan).

Instruktioner hur ladda upp bild
Bilden på ID-kortet måste vara i färg och motsvara ett passfoto. Det vill säga inte en selfie du själv tagit utan be någon annan ta en bild på dig. Bilden får vara tagen med mobil bara kvaliteten är bra.
Du skall också ange vilka språkflaggor du önskar. Det gör du genom att skriva in språkförkortningen i namnet för din bild.

Svenska = sve
Finska = fin
Engelska = eng
Tyska = ty
Franska = fra
Spanska = spa
Ryska = rys

Namnge din bild till FörnamnEfternamn_utbildning_språken t.ex. HannaGrönholm_sjukskötare_svefineng/

Deadlines för inlämning av bild under läsåret 2022-2023
10.9.2022
10.10.2022
10.11.2022
10.12.2022
10.1.2023
10.2.2023
10.3.2023
10.4.2023
10.5.2023

Id-kortet är färdigt ca en vecka efter varje deadline. Ett allmänt meddelande skrivs då på Teams. Du kan lösa ut ditt ID-kort från Arcadas Information. Kom ihåg att ta med ID för att bestyrka din identitet.

Vid frågor kontakta Hanna Grönholm (amanuens) per epost.