Praktiken utgör en central del av utbildningen.

All allmän information om praktik inom Vård eller Hälsa och välfärd finns samlad under en gemensam rubrik under avsnittet om Praktik.

Praktik utomlands

Praktik utomlands är något som är till nytta både för den internationella erfarenhet det ger och för att det är ett plus på ditt CV. Läs mera om praktik utomlands, både möjligheter och sånt du ska tänka på då du funderar på att söka en plats utanför Finland.

Allmänt om praktik inom vård, hälsa och välfärd

Läs mera om de allmänna principer som gäller för praktik inom vård, hälsa och välfärd som vi samlat här. På sidan hittar tu t.ex. Info om plattformen Jobiili, praktik med minderåriga och läkemedelspasset.

Allmän information om praktik inom vård, hälsa och välfärd

För utbildningarna inom hälsa och välfärd samt vård finns gemensamma principer som gäller för alla praktikavsnitt. Bekanta dig gärna med dem innan du går ut på praktik eller tar emot en praktikant från oss. Mer specifik information om respektive utbildnings olika praktikperioder och blanketter som behövs i handledningen hittar du på utbildningarnas egna sidor.

Praktik utomlands

Att göra praktik utomlands ger dig utmärkta möjligheter till att öva dina språkkunskaper och du får också en inblick i arbetslivet i ett annat land.