Praktiken utgör en central del av utbildningen.

Till den utblidning hör följande praktiker

 • Grundläggande praktik: vårdarbete 5sp
 • Praktik: stöd och handledning av funktionsförmågan 6 sp
 • Klinisk praktik: vård av vuxna I 6 sp
 • Klinisk praktik: vård av vuxna II 6sp
 • Klinisk praktik: vård av äldre/åldrande personer / praktik hemsjukvård 7sp
 • Praktik: främjande av mental hälsa och missbrukarvård 8sp
 • Klinisk praktik: vård av barn, unga och familjer 8 p
 • Praktik: expertis inom vårdarbetet 8 sp
 • Valfria fördjupade studier praktik 15 sp
  • Kritiskt sjuka och perioperativa patientens vård
  • Mental och missbrukarvård
  • Geriatrisk vårdarbete
  • Barn, unga och familjesjukvård
  • Professionell vård i en global kontext

Praktikblanketterna finns på Diaks Diakle plattform.

Reservation av praktikplatser sker i första hand genom förmedlingstjänsten Jobiili.

Arbetsinsatsen under praktikperioden skall vara 38h/vecka för studerande.