Utveckla din presentationsteknik och bli samtidigt en Arcadaambassadör

Det kan kännas både obekvämt och skrämmande att hålla en presentation och samtidigt kan det se så naturligt och avslappnat ut när andra gör det. Men med de rätta verktygen och övning kan du också hålla presentationer som ett proffs – kom med på Arcadas ambassadörsskapskurs i augusti 2019!  
 
VAD
En intensivkurs i presentationsteknik och samtidigt en utbildning om Arcada och högskolans utbildningsutbud, för att bli en Arcadaambassadör.

Studieärenden stängt 8.5.2019

Studiekoordinatorerna vid Studieärenden har stängt onsadgen den 8 maj 2019 pga arbetsresa. 

Ansökan till Arcadas svenska utbildningar pågår 20.3–3.4.2019

Ifall du har vänner och bekanta som funderar på att ansöka till en utbildning, lönar det sig nu informera dem att Arcada är med i vårens gemensamma ansökan! Ansökan till våra svenska utbildningar har öppnat och pågår fram till den 3.4.2019 (kl. 15.00).

I år erbjuder vi 14 bachelorutbildningar och två masterutbildningar i gemensamma ansökan. Dessa är:

Ekonomi & affärsanalysFöretagsekonomiInformationsteknik

Deadline för betygsanhållan - 4.6.2019

Studerande som önskar delta i examensceremonin den 14 juni 2019 bör lämna in sin betygsanhållan senast 4.6.2019 kl. 14.00.

Frågor om utexaminering kan alltid riktas till studiekoordinatorerna Camilla Genberg och Yvonne Engblom. Mer uppdaterad information om utexaminering och anhållan om betyg hittas på start här.

Svenska kulturfondens praktikplatser vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut

Svenska kulturfonden erbjuder 11 månader långa praktikplatser vid tio av kultur- och vetenskapsinstituten. Praktikplatserna erbjuds i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf, som ansvarar för ansökningsprocessen.

Praktikstipendierna kan sökas av dig som är heltidsstuderande vid universitet eller annan högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året. Du ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Hur stöder IT dina studier?

Digitalisering är en del av Arcadas strategi, men det finns fortfarande många frågor kring digitalisering. För att få mer information om vad våra lärare och studenter förväntar sig av digitalisering, deltar Arcada i år i den globala ECAR-studien.

Information som vi samlar in genom denna undersökning ger oss en bild av hur Arcadas användare förväntar sig att våra IT-tjänster skall stöda studier och undervisning. Genom materialet kan vi jämföra Arcada på nationell och global nivå, men även över tid eftersom vi deltog i studien 2017.