Vill du bli mentor åt en invandrare via Luckan Integration?

Är du intresserad av att bidra till ett inkluderande samhälle? Vill du träffa nya människor och dela med dig av dina
erfarenheter? Då kan FIKA vara något för dig.

På programmet ställer frivilliga upp som mentor för att underlätta invandrares integrationsprocess under 6 månader.

Den 14.1. kl.8.30-10.00 ordnas ett digitalt infotillfälle för alla nyfikna. Du kan delta utan att förbinda dig till att bli
mentor.

FÖR VEM? För alla intresserade

NÄR? Mentorperioden inleds under våren 2021, med full möjlighet att träffas digitalt.

Digital tillgänglighet - vad du som student behöver veta!

Tillgänglighet främjar likvärdighet. Med tillgänglighet avser man att digitala tjänster ska utformas så att de beaktar människors olikheter och mångfald. Också du som student omfattas av direktivet. Här har vi samlat det viktigaste du behöver veta för att komma igång. EU:s tillgänglighetsdirektiv och den nya nationella lagen om digital tillgänglighet trädde i kraft i september 2020. 

UAS Journals temanummer om användningen av Karriäruppföljningens data publicerat

Karriäruppföljningen är den nationella enkäten som skickas ut till dem som utexaminerats från en finländsk yrkeshögskola för fem år sedan. Den står för 3% av yrkeshögskolornas statsfinansiering och innehåller frågor om hur väl utbildningen motsvarar arbetslivets behov. UAS Journals temanummer i december 2020 handlar om hur man kan använda data från Karriäruppföljningen i bl.a. utvecklandet av utbildningar, service design för alumner och arbetsliv, kontinuerligt lärande, högre YH-examina, integration och vägledning.

Startup and entrepreneurship Mix & match networking event 11.11.2020

There is an interesting event coming for you next week Wednesday (11.11), Mix&Match (ONLINE) networking event around the Education theme which is a great place for early-stage innovative ideas or startup teams to find a core team member/co-founder OR anyone to offer their skills and experience to develop innovative business cases to the next level or just explore the startup world. Mix&Match is for anyone interested in startup entrepreneurship – whether it’s joining or creating a startup team or networking around the topic with other like-minded people.

Studieärendens service på distans fr.o.m. måndagen 9.11.2020

P.g.a. få studentbesök har Studieärenden inga mottagningstider tillsvidare. Ni når oss på studiearenden@arcada.fi eller per telefon 0294 282 699 (mån-ons, 10-12). Ni kan kontakta oss i ärenden gällande blanketter och intyg, rabattintyg (HRT, VR, Matkahuolto samt FPA:s måltidsstödskort - dessa fås på beställning!), frågor gällande studierätt, betyg och tillgodoräkning. Vi erbjuder även tidsbokning.

 

Upphör din studierätt 31.12.2020? Anhåll om fortsatt studierätt 4-18.11.2020!

Hinner du anhålla om betyg innan din studierätt går ut?

Om du inte kommer att hinna avklara dina studier inom din studietid har du möjlighet att under perioden 4.11-18.11.2020 ansöka om fortsatt studierätt. Denna rätt kan beviljas av rektor vid speciella omständigheter på basis av ansökan. Ansökan om fortsatt studierätt bör innehålla en av amanuens godkänd individuell studieplan som innehåller de studieprestationer som återstår att avläggas. Studieplanen ska göras upp innan ansökningstiden går ut, kontakta därför din amanuens innan ansökningstiden går ut.