Är du intresserad av främmande språk, allt från spanska till koreanska? Behöver du träna din finska? Vill du ha stöd för att skriva ditt lärdomsprov?

Observera särskilt att du via KiViTa kan ta kurser i finska om du är i behov av att stärka din finska! Om du har gått finska på nivå A1-A2 på Arcada, kan du via KiViTa-utbudet välja en fortsättningskurs från nivå A2. På Arcada erbjuder vi inte själva finskakurser på den här nivån, så hoppa frimodigt på här! Kurserna på nivå A2 passar också väldigt bra för dig som tycker att du behöver träna mera för att sedan bättre klara den obligatoriska finskakursen för din utbildning på Arcada.

Studerande antas till kurserna i anmälningsordning. Klicka på länken för att se kursutbudet via KiViTa, Extern länk