Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Denna kurs bidrar till att utveckla kompetensen i
vårdandet av den akut sjuka eller skadade
patienten. Både de teoretiska och praktiska
kompetenserna för att vårda patienten ökar.
Studenten bygger en avancerad kontextuell
kompetens inom valda områden.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande har

 • kunskaper och förståelse för olika kliniska
  undersökningar i förhållande till andningen,
  cirkulationen och leverns funktion
 • har en fördjupad förståelse för uppkomsten av
  sjukdomsmekanismer vid akuta tillstånd; t.ex
  hjärtinfarkt, stroke, lungödem och trauma
 • vara införstådd med de faktorer som garanterar
  patientsäkerheten och handla utifrån dessa
 • möta den kritiskt sjuka patienten och ge akut
  vård på sjukhus
 • igenkänna sitt eget handlande i kritiska
  situationer och förstå hur hon/han bemästrar
  situationen genom evidenbaserade handlingsmodeller
  -reflektera och handla etiskt i kritiska
  situationer

Innehåll

 • kliniska undersökningar
 • patientsäkerhet
 • intensivvård
 • jourpoliklinisk vård

Förkunskaper

 • Avklarade grundstudier i klinisk vård och
  medicinska ämnen
 • Kursen fokuserar på den medicinska vården av den
  svårt sjuka patienten samt övervakningen med hjälp
  av medicinsk apparatur så förkunskaper i
  patientvård underlättar inlärningen under kursen

Mer information

 • Simuleringarna har obligatorisk närvaro
 • Kursen lämpar sig bäst för studenter inom vård
  och akutvård eftersom den fokuserar starkt på
  klinisk vård och medicinsk apparatur och kräver en
  del förkunskaper i vårdandet av patienten

Litteratur

 1. Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug 1993
  eller nyare. Människans fysiologi. ISBN 91-47-
  04806-9
 2. Mustajoki& al. 2007. Sairaanhoitajan käsikirja.
  Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. ISBN 978-951-656-
  230-1
 3. Elonen & al. Akuuttihoito-opas. 2005. Kustannus
  Oy Duodecim. ISBN 951-656-158-6
 4. Alahuhta & al. Nestehoito. 2006. Kustannus Oy
  Duodecim. ISBN 951-656-199-3
 5. Roberts & al. 2004. Kirurgia (valda delar).
  Kustannus Oy Duodecim. ISBN 951-656-053-9
 6. Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle,Castrén
  et.al, 2009, WSOY oppimateriaali, ISBN 978-951-0-
  32492-9
 7. http://www.kaypahoito.fi/: Extern länk
 1. Aikuisiän aivovammat (osa 1)
 2. Aivoinfarkti
 3. Aivovammojen jälkitilat (osa 2)
  12.Astma
 4. Elvytys
 5. Etäisvärinä
 6. Keuhkoahtaumatauti
 7. Laskimotukos ja keuhkoembolia
 8. Lonkkamurtumapotilaiden hoito
 9. Migreeni
 10. Selkäydinvamma
 11. Sydäninfarktin diagnostiikka
 12. Äkillisen hengitysvajauksen hoito

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Praktiska övningar - 24 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
 • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 164 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 164 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Grotenfelt Nora
 • Nyström Patrik
 • Roberts Christel
 • Skogster Annika

Examinator

Skogster Annika

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2013-10-17 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2013-10-24 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning