Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att förkovra de praktiska färdigheterna i
finska språket i tal och skrift på högskolenivå.
Studenter lär sig att utarbeta olika typer av
dokument inom sitt eget yrkesområde, blir
förtrogen med facktexter och terminologi, som
hänför sig till det egna yrkesområdet samt
förbättrar sin förmåga att uttrycka sig på
finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha
förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt
lagen om de språkkunskaper, som krävs av
offentligt anställda (424/2003) krävs för en
tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för
vilken högskoleexamen är ett krav, och som
behövs med tanke på studerandens yrkesutövning
och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Terminologi
Muntlig framställning
Mötes- och förhandlingsteknik
Språkriktighet och språkvård
Platsansökan och meritförteckning
Meddelanden och anvisningar
Arbetslivs- och arbetslagstiftningsvokabulär
Rapporter

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (europeiska referensramen
för språk)

Mer information

OBS! Kursen är obligatorisk för studerande som
har haft svenska eller finska som skolspråk i
gymnasiet eller grundskolan.
Föreläsningarna ges på campus och livestreamas i
Zoom.
Länken är https://arcada.zoom.us/j/65468865968 Extern länk
Skriftlig tentamen skrivs på campus med papper och
penna.
Det muntliga testet avläggs helst via Zoom.

Litteratur

Av läraren sammanställd material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Självstudier - 85 timmar
 • Skriftligt tentamen och muntligt test - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Ansökningsbrev och CV

Examinationskrav

Skriftliga inlämningsuppgifter 20 %
Muntliga uppgifter 20 %
Skriftlig tentamen 30 %
Muntligt test 30 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning (15 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2023-03-12

Kursens tidtabell

Omtagning av skriftlig tentamen 18.11.2022 kl.
9 och 27.1.2023 kl. 9.
Anmälan till omtagningarna senast fem vardagar
före omtagningen per e-post till läraren.
Omtagning av det muntliga testet ordnas 17.11.2022
kl. 13 eller 19.1.2023 kl. 15 via Zoom.
Anmälan till omtestet till adressen
E-post: marja.herva@arcada.fi senast fem vardagar före
testet.

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • 2022-10-13 - Tentamina
 • 2022-09-27 - Demonstrationer och presentationer
 • 2022-09-15 - Rapporter och produktioner
 • 2022-09-27 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-09-01 09:30 - 12:00 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2022-09-05 12:30 - 15:00 B323 Arbestlivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2022-09-15 11:30 - 14:00 B323 Arbestlivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2022-09-19 13:30 - 15:30 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2022-09-22 12:00 - 13:30 B323 Arbestlivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2022-09-27 09:00 - 11:00 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2022-10-10 12:00 - 14:30 B327 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja
2022-10-13 12:00 - 15:00 B320 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Skriftlig tentamen Herva Marja
2022-10-17 12:00 - 16:30 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Muntliga test i finska Herva Marja
2022-10-20 12:15 - 15:00 B323 Arbetslivsfinska för kulturproducenter Herva Marja

Kurs och studieplanssökning