Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Färdighet
Du kan
- skriva arbetslivstexter för olika situationer och målgrupper.
- använda och läsa källor kritiskt samt skriva vetenskapliga texter.
- kommunicera muntligt på möten och i gruppsituationer samt hålla presentationer
- analysera innehåll och ge och ta emot konstruktiv respons muntligt och skriftligt.

Förhållningssätt
Du
- förstår betydelsen av god kommunikation i tal och skrift för arbetslivet och strävar efter att kommunicera på ett ändamålsenligt sätt.
- har en vilja att hitta metoder för att fortlöpande utveckla ditt språk

Läranderesultat

Kunskap
Du
- påvisar språklig medvetenhet och har kunskap om hur kommunikation i text och tal i olika medier med olika målgrupper och syften fungerar.
- visar insikt om att skrivande och talande är kreativa processer som kräver förarbete, bearbetning och övning.
- särskiljer textgenrer och tillämpar lässtrategier för olika texter, bedömer kritiskt och tar till dig information.
- identifierar skönlitteraturens inverkan på ditt språk och litteraturens förmåga att vidga perspektiv.

Innehåll

Att uttrycka sig på svenska - diskussionsövningar
Att skriva på svenska
Översättninsproblematik finska - svenska.
Textsorter och genrer - rapport, referat, berättelse och beskrivning
Uttrycksförmåga: rösten som arbetsredskap
Vetenskapligt skrivande; språkvård, skrivregler,
textgenrer, översättning.
Affärskommunikation, muntlig framställning.

Förkunskaper

Svenska: mediespråk och journalistik

Kursen ersätter följande kurser

Lärandet sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Skrivuppgifter, självständiga arbeten och fältstudier ingår.

I kursen svenska och kommunikation finns examinationerna
Vetenskaplig text
Muntlig prestation
Litteraturuppgift
Arbetslivskommunikation

Mer information

Kursens examination bygger på de skriftliga prestationer som ingår i kursen, totalt 100 poäng. Godkänd kurs förutsätter att alla uppgifter lämnas in.

Litteratur

Kurslitteratur:
Lehrer, Solveig: Affärsbrev
Myndigheternas skrivregler
https://www.isof.se/download/18.17dda5f1791cdbd2873a99/1620030264840/My… Extern länk
Reuter, Mikael: Så här ska det låta
Språkrådet: Svenska skrivregler
Skönlitterärt verk om vilket man överenskommer under kursen

Referenslitteratur:
Ask Blomström, Sofia: Hållbara texter
Blomström, Vendela & Wennerberg Jeanna: Akademiskt läsande och skrivande
Schött, Kristina m.fl.: Studentens skrivhandbok
Språkhjälpen ? språkhjälp för akademiskt skrivande.
https://blogs.helsinki.fi/kielijelppi/sv/ Extern länk
Strömquist, Siv: Uppsatshandboken

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Meddelas senare.

Lärare

Eklund Kaj

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning (58 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-11-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-10-25 10:15 - 11:45 F249 Akademiskt skrivande och arbetslivskommunikation Eklund Kaj
2022-10-27 10:15 - 11:45 Akademiskt skrivande och arbetslivskommunikation Skrivguidetest Itslearning Eklund Kaj
2022-11-01 10:15 - 11:45 F249 Akademiskt skrivande och arbetslivskommunikation Eklund Kaj
2022-11-03 10:15 - 11:45 D4107-08 Akademiskt skrivande och arbetslivskommunikation Eklund Kaj
2022-11-10 10:15 - 11:45 Akademiskt skrivande och arbetslivskommunikation Grupparbete Eklund Kaj
2022-11-15 08:00 - 15:00 Akademiskt skrivande och arbetslivskommunikation Zoom Skrivverkstad I Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62517588163 Meeting ID: 625 1758 8163 Eklund Kaj
2022-11-16 08:00 - 11:00 Akademiskt skrivande och arbetslivskommunikation Skrivverkstad II Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62517588163 Meeting ID: 625 1758 8163 Eklund Kaj
2022-11-17 10:00 - 12:00 Akademiskt skrivande och arbetslivskommunikation Zoom skrivverkstad III, för KP Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62517588163 Meeting ID: 625 1758 8163 Eklund Kaj
2022-11-24 08:15 - 11:15 Akademiskt skrivande och arbetslivskommunikation Zoom Skrivverkstad IV Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62517588163 Meeting ID: 625 1758 8163 Eklund Kaj
2022-12-14 10:15 - 11:45 Akademiskt skrivande och arbetslivskommunikation Litteraturseminarium Eklund Kaj

Kurs och studieplanssökning