Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
  • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kursinnehållet uppdateras.

Läranderesultat

Hantering av evenemangs och festivalproduktion

Efter avklarad kurs/er förväntas den studerande

* identifiera modeller och metoder för

evenemangs och festivalproduktion

* analysera och utveckla en

evenemangsorganisation, samt dess

administration, drift och koordination

Hantering av evenemangs och festivalproduktion

Efter avklarad kurs/er förväntas den studerande

* identifiera modeller och metoder för

evenemangs och festivalproduktion

* analysera och utveckla en

evenemangsorganisation, samt dess

administration, drift och koordination

* analysera och utveckla produktionen av

evenemang och dess tekniska, innehållsliga

och/eller ekonomiska aspekter

* kan skapa ett utvecklingsprojekt som är

kopplat till evenemang

Efter avslutad kurs kan studenten identifiera

modeller och metoder för evenemangs- och

festivalproduktion.

Innehåll

Kursinnehållet uppdateras

Förkunskaper

-

Kursen ersätter följande kurser

-

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 270 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

Kursinnehållet uppdateras

Lärare

Silin Richard

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (6 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Kurs och studieplanssökning