Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetensen i fokus är agil projektledning

De globala målen som är i fokus är 5,8,9 och 12
(målen finns beskrivna här https://um.fi/agenda Extern länk-
2030-de-globala-malen-for-hallbar-utveckling)

Läranderesultat

Kunskap

Du känner till olika projekledningsverktyg och kan
använda dem på ett flexibelt sätt

Färdighet

Du kan göra upp projektplaner för olika
produktioner inom den kreativa branschen. Du gör
uppföljningar och är en aktiv del av processen. Du
hanterar ekonomisk planering och övervakning inom
ditt område.

Du kan använda kreativa problemlösningsmetoder i
innvationsaktiviteter i branschen

Förhållningssätt
Du är flexibel och lyhörd inom de kreativa
processerna och har en nyfikenhet och vill prova
nya lösningar.

Du är noggrann och ansvarsfull

Innehåll

Föreläsningar
Workshops
Projektarbete
Planering av innehåll med samarbetspartner

Förkunskaper

Evenemangsproduktion

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Mer information

Aktiv närvaro är en förutsättning för studieenheten
med tanke på arbetssätten inom CCI. Vi kommer också
att utveckla ett koncept för samarbete med externa
partners nu och i framtiden

Litteratur

Richman, L. L. 2002. Project Management Step-by-
step. New York:
AMACOM (ebook)
Managing Art Projects with Societal Impact
Study Book for Students, Stakeholders and
Researchers (fler författare, på
itslearning)
Material på itslearning
Material kring egna projekt

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Uppgifter både på Itslearning och under närstudier
20p
Tentamen på itslearning 30p
Projektplan 50p

För att få godkänt vitsord (1) i kursen krävs 50p.
Projektplanen är obligatorisk examination i och
med att den är en förutsättning för
Yrkespraktik 1

Lärare

 • Bäck Maria
 • Silin Richard

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS och Itslearning

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • 2022-10-19 - Tentamina
 • 2022-10-21 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-31 09:30 - 12:00 B327 Projekthantering inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-09-07 09:30 - 12:30 B327 Projekthantering inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-09-14 09:30 - 12:30 B327 Projekthantering inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-09-21 09:30 - 11:30 B326 Projekthantering inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-09-28 09:30 - 12:00 B326 Projekthantering inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-10-05 09:30 - 12:30 B326 Projekthantering inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-10-12 09:30 - 12:30 B326 Projekthantering inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-10-13 08:45 - 10:15 Projekthantering inom den kreativa branschen Studiebesök till Kvarteret Victoria - Medelhavsgatan 14 Bäck Maria
Silin Richard
2022-10-19 09:00 - 21:00 Projekthantering inom den kreativa branschen Itslearning exam - You have 3 hours to complete after you start it. Bäck Maria
2022-10-21 09:30 - 12:00 A311 Projekthantering inom den kreativa branschen Bäck Maria
Silin Richard

Kurs och studieplanssökning