Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetensen i fokus är agil projektledning

De globala målen som är i fokus är 5,8,9 och 12 (målen finns

beskrivna här https://um.fi/agenda-2030-de-globala-malen-for Extern länk-

hallbar-utveckling)

Läranderesultat

Kunskap

Du känner till olika projekledningsverktyg och kan använda dem på

ett flexibelt sätt

Färdighet

Du kan göra upp projektplaner för olika produktioner inom den

kreativa branschen. Du gör uppföljningar och är en aktiv del av

processen. Du hanterar ekonomisk planering och övervakning inom

ditt område.

Du kan använda kreativa problemlösningsmetoder i

innvationsaktiviteter i branschen

Förhållningssätt

Du är flexibel och lyhörd inom de kreativa processerna och har en

nyfikenhet och vill prova nya lösningar.

Du är noggrann och ansvarsfull

Innehåll

Föreläsningar

Workshops

Projektarbete

Planering av innehåll med samarbetspartner

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Mer information

Aktiv närvaro är en förutsättning för studieenheten med tanke på

arbetssätten inom CCI. Vi kommer också att utveckla ett koncept för

samarbete med externa partners nu och i framtiden

Litteratur

Richman, L. L. 2002. Project Management Step-by-step. New York:

AMACOM (ebook)

Managing Art Projects with Societal Impact

Study Book for Students, Stakeholders and Researchers (fler författare, på
itslearning)

Material på itslearning

Material kring egna projekt

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande

examinationer:

Uppgifter både på Itslearning och under närstudier 20p

Tentamen på itslearning 30p

Projektplan 50p

För att få godkänt vitsord (1) i kursen krävs 50p. Projektplanen är

obligatorisk examination i och med att den är en förutsättning för

Yrkespraktik 1

Lärare

 • Bäck Maria
 • Silin Richard

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS och Itslearning

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • 2022-10-19 - Tentamina
 • 2022-10-21 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-31 09:30 - 12:00 B327 Projekthantering inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-09-07 09:30 - 12:30 B327 Projekthantering inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-09-14 09:30 - 12:30 B327 Projekthantering inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-09-21 09:30 - 11:30 B326 Projekthantering inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-09-28 09:30 - 12:00 B326 Projekthantering inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-10-05 09:30 - 12:30 B326 Projekthantering inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-10-12 09:30 - 12:30 B326 Projekthantering inom den kreativa branschen Bäck Maria
2022-10-13 08:45 - 10:15 Projekthantering inom den kreativa branschen Studiebesök till Kvarteret Victoria - Medelhavsgatan 14 Bäck Maria
Silin Richard
2022-10-19 09:00 - 21:00 Projekthantering inom den kreativa branschen Itslearning exam - You have 3 hours to complete after you start it. Bäck Maria
2022-10-21 09:30 - 12:00 A311 Projekthantering inom den kreativa branschen Bäck Maria
Silin Richard

Kurs och studieplanssökning