Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet lägger du grunden för följande
kompetenser:
Etisk och hållbarhetskompetens
Lokal och global samhällskompetens

Examinationskrav:
3 Quiztester (30 %)
Gruppuppgift (50 %)
Individuell uppgift (20 %)

Övrigt:
Observera att i det här studieavsnittet förekommer
branschspecifikt läranderesultat som förtydligas
på itslearning.

Läranderesultat

Efter avlagt studieavsnitt:

Du kan identifiera och beskriva FN:s
hållbarhetsmål för samhällsutveckling samt
identifiera hur de relaterar till din bransch och
den nordiska samhällsutvecklingen. (Kunskap)
Du kan redogöra för rättsstatsprincipen och
grunderna i arbetsrätt, vilket ligger som grund
för den nordiska samhällsmodellen. (Kunskap)

Du kan relatera dina kunskaper om hållbar
utveckling och etiska grundprinciper i
verklighetsnära fall utgående ifrån din egen
profession. (Färdighet)
Du kan analytiskt och kritiskt diskutera teman
från aktuell samhällsdebatt; i en social,
kulturell och politisk kontext. (Färdighet)

Utgående ifrån erhållen kunskap om hållbarhet och
etiska grundprinciper reflekterar du över de val
du gör i din profession. (Förhållningssätt)
Du reflekterar över hur du kan aktivt bidra till
din omgivning utgående från värderingar relaterade
till den nordiska välfärdsmodellen.
(Förhållningssätt)

Innehåll

Innehåll:
Introduktion till rättslära
Allmän avtalsrätt
Allmän arbetsrätt
Arbetsmarknaden
Etiska grundvalar, meta-etik
Disinformation på Internet
Hållbar utveckling i ett finländsk och nordiskt
sammanhang

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Litteraturen publiceras på itslearning

Därtill finns material som är i form av filmer

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Quizz för den juridiska delen 15p
Quizz för Agenda 2030 / Kulturpolitiska programmet
15p
Etiskt paradigm 30p
Pecha Kucha 30p
Reflektion enligt instruktioner på itslearning i
slutet av studieenheten 10p

För att uppnå godkänt i kursen krävs 50 poäng

Lärare

  • Bäck Maria
  • Grönvall John
  • Ådahl Susanne
  • Enkvist Joachim

Examinator

Ådahl Susanne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning