Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i

fokus:

Etisk och hållbarhetskompetens

Lokal och global samhällskompetens

Läranderesultat

Läranderesultat etisk hållbarhetskompetens

Kunskap

Du kan identifiera och beskriva FNs hållbarhetsmål

för samhällsutveckling samt identifiera hur de

relaterar till din bransch och den nordiska

samhällsutvecklingen.

Färdighet

Du kan relatera dina kunskaper om hållbar

utveckling och etiska grundprinciper i

verklighetsnära fall utgående ifrån din egen

profession

Förhållningssätt

Utgående ifrån erhållen kunskap om hållbarhet och

etiska grundprinciper reflekterar du över de val

du gör i din profession.

Läranderesultat lokal och global

samhällsutveckling

Kunskap

Du kan redogöra för rättsstatsprincipen och

grunderna i arbetsrätt, vilket ligger som grund

för den nordiska samhällsmodellen.

Du känner till några historiska koncept och normer

på vilka dagens rättssamhälle och dess etiska

grundvalar vilar.

Du förstår vilka de etiska utmaningarna blir i ett

allt mer platformsierat samhälle.

Färdighet

Du kan analytiskt och kritiskt diskutera teman

från aktuell samhällsdebatt i en social, kulturell

och politisk kontext.

Förhållningssätt

Du reflekterar över hur du kan aktivt bidra till

din omgivning utgående från värderingar relaterade

till den nordiska välfärdsmodellen.

Du reflekterar kritiskt med hjälp av ett meta-

etiskt perspepktiv över hur du konstruerar din

egen etiska doktrin.

Innehåll

Innehåll

introduktion till rättslära

Allmän avtalsrätt

Allmän arbetsrätt

Arbetsmarknaden

Etiska grundvalar, meta-etik

Disinformation på Internet

Hållbar utveckling i ett finländsk och nordiskt

sammanhang

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Mer information

Studieenheten går gemensamt med motsvarande kurs för

Kulturproducenterna.

Litteratur

Litteraturen publiceras på itslearning

Därtill finns material som är form av filmer

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 2 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 40 timmar
 • Självstudier - 45 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Etiskt paradigm

Examinationskrav

Quizz för den juridiska delen 15p 

Quizz för Agenda 2030 / Kulturpolitiska programmet
15p 

Etiskt paradigm 30p 

Pecha Kucha 30p

Reflektion enligt instruktioner på itslearning i
slutet av studieenheten 10p (19.3)

För att uppnå en 1:a i kursen krävs 50 poäng,

Lärare

 • Bäck Maria
 • Grönvall John

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (59 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-16 till 2023-01-10

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2022-03-23 - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-16 11:15 - 12:15 Etisk och hållbar samhällsutveckling       Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63567117294?from=addon Meeting ID: 635 6711 7294 Join by SIP 63567117294@109.105.112.236 63567117294@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 635 6711 7294 Bäck Maria
2023-01-17 14:15 - 15:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/62848042697 Enkvist Joachim
Karlsson Jonny
Karmano Mikael
Sigfrids Ingmar
2023-01-19 12:45 - 14:15 Etisk och hållbar samhällsutveckling Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/62848042697 Enkvist Joachim
Karlsson Jonny
Karmano Mikael
Sigfrids Ingmar
2023-01-20 09:15 - 12:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Med Pluti 1/4 på Zoom Grönvall John
2023-01-24 14:15 - 15:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/62848042697 Enkvist Joachim
Karlsson Jonny
Karmano Mikael
Sigfrids Ingmar
2023-01-26 12:45 - 14:15 Etisk och hållbar samhällsutveckling Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/62848042697 Enkvist Joachim
Karlsson Jonny
Karmano Mikael
Sigfrids Ingmar
2023-02-03 09:15 - 12:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Med Pluti 2/4 på Zoom Grönvall John
2023-02-07 13:15 - 15:00 A409 Etisk och hållbar samhällsutveckling Bäck Maria
2023-02-17 13:15 - 16:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Med Pluti 3/4 på Zoom Grönvall John
2023-02-21 13:15 - 15:00 A409 Etisk och hållbar samhällsutveckling Bäck Maria
2023-02-28 13:15 - 15:00 A409 Etisk och hållbar samhällsutveckling Bäck Maria
2023-03-07 13:15 - 15:00 A409 Etisk och hållbar samhällsutveckling Bäck Maria
2023-03-13 09:15 - 13:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Med Pluti 4/4 på Zoom. Presentationer. Grönvall John

Kurs och studieplanssökning