Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten de kunskaper som krävs för att fristående kunna lägga upp en marknadsförings- och distributionsplan för mindre medieprodukter bla. med hjälp av web-baserade platformer samt att genomföra en sådan plan.

Läranderesultat

Efter kursen bör studerande ha färdigheter att
arbeta med distribution och marknadsföring av medieprodukter samt financiering av sådan verksamhet.

Innehåll

Finansiering av marknadsföring och distribution
Festivaler och forum
Distribution
Marknadsföringens grundprinciper
Marknadsföring via sociala medier
Merchandise

Förkunskaper

Godkänd grundkurs MK-2-010(0) eller FTV-1-010(0)

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kontakta kursansvarig lärare för närmare information

Litteratur

Inga

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 18 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger
följande examinationer:
Utför uppgifter och presentationer samt deltar i
undervisningen och andra obligatoriska tillfällen.

Lärare

 • Bäck Maria
 • Hemming Alf

Examinator

Hemming Alf

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Se/see ASTA/ARBS

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning