Allmänna studier 25 ECTS
Allmänna Studier (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (4) Introduktion till högskolestudier 5 1
MK-1-019 (0) Finska 5 2
MK-1-018 (0) Finska, muntlig framställning 2 2
SP-1-080 (0) Engelska muntlig framställning 2 2
SP-1-081 (0) Engelska 5 2
MK-1-023 (1) Vetenskapligt skrivande och affärskommunikation 5 3
Ämnesstudier 135 ECTS
Analys och kritik (45)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-055 (0) Mediekulturen i Finland 5 1
SP-1-019 (0) Mediespråk och Journalistik 5 1
TV-1-001 (0) Konsthistoria och bildanalys 5 1
MK-1-063 (0) Filmanalys 5 1
TV-1-004 (0) WEBB analys - sociala medier 5 1
TV-2-005 (0) Critical media analysis 2 5 2
TV-2-002 (0) Metodik 5 3
MK-2-003 (0) Proseminarium 5 3
TV-2-017 (0) Arbetsmarknads orientering 5 3
Grunderna i produktion inom film och television (45)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-069 (0) Audiovisuella grunder 5 1
MK-2-007 (0) Dramaturgi och Retorik 5 1
MK-2-010 (0) Från manus till färdig film 5 1
MK-2-029 (0) Singelkamera 1 5 1
MK-2-018 (1) Singelkamera 2 5 1
TV-2-012 (0) Grunder i koncept- och formatutveckling 5 1
MK-2-067 (0) Personregi 5 2
MK-2-040 (0) Ljussättning och postproduktion (Foto) 5 2
TV-2-034 (0) Visuellt berättande 5 3
Dokumentär (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-092 (0) Masterclass i foto och klipp 1 5 3
TV-2-032 (0) Dokumentär 1 5 3
TV-2-033 (0) Dokumentär 2 5 4
Kortfilm och fiktion (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-042 (0) Kortfilm 5 2
TV-2-037 (0) Fiktion 2 5 3
TV-2-041 (0) Masterklass i visuell planering 5 4
Flerkameraproduktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-004 (0) Grundkurs i flerkamera 5 2
MK-2-019 (2) Flerkamera 1 (Foto o klipp) 5 2
MK-2-027 (2) Flerkamera 2 (Foto&Klipp) 5 3
Slutproduktion (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-032 (0) Slutproduktion 1 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Breddstudier: Filmkurs (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-2-004 (0) Klippestetik och postproduktion av film 5 3
TV-2-037 (0) Fiktion 2 5 3
TV-3-039 (0) Manus för fiktion 5 3
Breddstudier: Avancerad TV-produktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-3-018 (0) Boktentamen i flerkamera-produktion 5 1
TV-3-019 (0) OB produktion (television) 5 3
TV-2-024 (0) 3D Virtuell studioproduktion 5 3
Breddstudier: TV-journalistik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-3-006 (0) Introduktion till journalistiken 3 3
TV-3-005 (0) Kommunikationsteori 3 3
TV-3-007 (0) Kurs i TV-journalistik 5 3
TV-3-003 (0) Medieforskning och mediekritik 5 3
TV-3-001 (0) Nyhetsjournalistik 5 3
TV-3-002 (0) Reportage 5 3
TV-3-004 (0) Mediejuridik 5 3
Breddstudier: Produktionskunskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-061 (0) Produktionskunskap A 5 2
MK-2-028 (0) Produktionskunskap B 5 3
MK-2-087 (0) Produktionskunskap C 5 4
Breddstudier: Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 3
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 3
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 3
Breddstudier: Manus (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-026 (0) Manusproduktion 1 5 3
MK-3-016 (0) Manusproduktion 2 5 4
TV-2-021 (0) Adaptionskurs 5 2
Breddstudier: Online media (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-3-022 (0) Real Time Web 5 3
MK-2-062 (0) Cross Platform Production 5 3
TV-2-009 (0) CMS 5 3
Breddstudier: Critical Media Laboratory (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-3-029 (0) Critical Media Laboratory 5 3
TV-3-023 (0) Critical Studies in Visual Communication 5 3
TV-3-025 (0) Media & samhälle 5 3
TV-3-024 (0) Politisk kommunikation & propaganda 5 3
Valfria analys- och litteraturkurser (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-3-008 (0) Analyskurs: Berättelsen och dess berättare 5 4
TV-3-010 (0) Analyskurs: Manus 5 4
TV-3-011 (0) Analyskurs: Online media 5 4
TV-3-009 (0) Analyskurs: Televisionen 5 4
TV-3-015 (0) Boktentamen i filmhistoria 5 3
TV-3-013 (0) Boktentamen i regi 5 3
TV-3-012 (0) Boktentamen i berättarteknik 5 3
MK-3-001 (0) Boktentamen i bildkomposition och visuell struktur 5 3
TV-3-014 (0) Boktentamen i dokumentärfilm 5 3
MK-1-079 (0) Boktentamen i manus och konceptutveckling 5 3
TV-3-016 (0) Boktentamen i musikproduktion 5 3
MK-3-015 (0) Boktentamen i produktionskunskap 5 1
MK-1-080 (0) Boktentamen i ljussättning och kamerateknik 5 3
Assistent- och mentorkurser (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-097 (0) Assistentuppdrag vid produktion 3 3
MK-2-098 (0) Assistentuppdrag vid produktion 5 3
MK-4-014 (0) Assistentuppdrag vid produktion 1 3
MK-2-099 (0) Mentorskap vid produktion 1 3
MK-2-100 (0) Mentorskap vid produktion 3 4
MK-2-101 (0) Mentorskap vid produktion 5 3
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och examensseminarium (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-1-007 (0) Examensseminarium 5 3
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
Praktik och slutproduktion (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Praktik 15 2
(0) Praktik 5 4
(0) Praktik 10 4

Kurs och studieplanssökning