Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna Studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-019 (0) Finska 5 2
SP-1-081 (0) Engelska 5 2
SP-1-019 (0) Mediespråk 5 1
MK-1-023 (0) Vetenskapligt skrivande och affärskommunikation 5 4
Ämnesstudier 130 ECTS
Mediebaskunskap (65)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-007 (0) Dramaturgi och Retorik 5 1
MK-1-069 (0) Audiovisuella grunder 5 1
MK-2-010 (0) Grundkurs i producentskap 5 1
MK-1-055 (0) Cultural Studies - en introduktion 5 1
MK-2-021 (0) Managing Information 5 1
MK-2-020 (0) Digital publicering 5 1
MK-2-011 (0) Webbgrundkurs och grafisk design 5 1
MK-1-041 (0) Critical Media Analysis /Mediekritik 5 2
MK-1-033 (0) Journalistik 5 1
SP-1-080 (0) Engelska muntlig framställning (MK2) 2 2
MK-1-018 (0) Finska, muntlig framställning 2 2
MK-1-070 (0) Grundkurs i regi och konceptuveckling 5 1
MK-2-071 (0) Medielandskapet i Finland 5 1
TV-2-002 (0) Metodik 5 3
MK-2-003 (0) Proseminarium (kunskapsteori) 5 3
Digitala multimedier (65)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-036 (0) Konceptutveckling 5 2
MK-2-022 (0) Rich Media Technology 5 2
MK-2-025 (0) Grafiska användargränssnitt 5 2
MT-2-002 (0) Klientprogrammering med JavaScript 5 2
MK-2-079 (0) Advanced Web Apps 5 2
MK-2-045 (0) Structuring Information 5 1
MK-2-062 (0) Cross Platform Production 5 3
MK-3-038 (0) Virtual Worlds Research 5 3
TV-2-009 (0) CMS 5 3
TV-2-013 (0) Mobila applikationer 5 3
MK-3-022 (0) Real Time Web 5 3
TV-2-017 (0) Arbetsmarknads orientering 5 3
TV-2-015 (0) Grafisk design Master Class 5 3
TV-2-019 (0) Rich Media Master class 5 4
TV-2-018 (0) Projektledning 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Breddstudier: Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 4
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 4
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 4
Breddstudiepaket 2 /Slutproduktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-032 (0) Slutproduktion 1 5 0
MK-1-048 (0) Slutproduktion 2 10 3
Bresstudier: Online media (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-062 (0) Cross Platform Production 5 3
MK-3-022 (0) Real Time Web 5 3
MK-3-038 (0) Virtual Worlds Research 5 3
Breddstudier: Interaktiv media (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
Breddstudier: TV-journalistik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-3-006 (0) Introduktion till journalistiken 3 3
TV-3-005 (0) Kommunikationsteori 3 3
TV-3-007 (0) Kurs i TV-journalistik 5 3
TV-3-003 (0) Medieforskning och mediekritik 5 3
TV-3-004 (0) Mediejuridik 5 3
TV-3-001 (0) Nyhetsjournalistik 5 3
TV-3-002 (0) Reportage 5 3
Breddstudier: Produktionskunskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-061 (0) Produktionskunskap A 5 0
MK-2-028 (0) Produktionskunskap B 5 3
MK-2-087 (0) Produktionskunskap C 5 4
Breddstudier: Avancerad TV-produktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-3-017 (0) Avancerad studioproduktion (television) 5 3
TV-3-018 (0) Boktentamen i flerkamera-produktion 5 3
TV-3-019 (0) OB produktion (television) 5 3
MK-3-021 (0) 3D-Virtuell studioproduktion 5 3
Breddstudier: Manus (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-2-021 (0) Adaptionskurs 5 4
MK-1-051 (0) Kreativt skrivande 5 3
MK-1-026 (0) Manusproduktion 1 5 3
Valfria anlays- och litteraturkurser (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-3-008 (0) Analyskurs: Berättelsen och dess berättare 5 3
TV-3-010 (0) Analyskurs: Manus 5 3
TV-3-011 (0) Analyskurs: Online media 5 3
TV-3-009 (0) Analyskurs: Televisionen 5 3
MK-3-001 (0) Boktentamen i bildkomposition och visuell struktur 5 3
MK-3-015 (0) Boktentamen i produktionskunskap 5 0
TV-3-015 (0) Boktentamen i filmhistoria 5 3
TV-3-013 (0) Boktentamen i regi 5 3
TV-3-012 (0) Boktentamen i berättarteknik 5 3
TV-3-014 (0) Boktentamen i dokumentärfilm 5 3
TV-3-018 (0) Boktentamen i flerkamera-produktion 5 3
MK-1-080 (0) Boktentamen i ljussättning och kamerateknik 5 3
MK-1-079 (0) Boktentamen i manus och konceptutveckling 5 0
TV-3-016 (0) Boktentamen i musikproduktion 5 3
Assistent- och mentorkurser (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-097 (0) Assistentuppdrag vid produktion 3 3
MK-2-098 (0) Assistentuppdrag vid produktion 5 3
MK-4-014 (0) Assistentuppdrag vid produktion 1 3
MK-2-099 (0) Mentorskap vid produktion 1 3
MK-2-100 (0) Mentorskap vid produktion 3 3
MK-2-101 (0) Mentorskap vid produktion 5 3
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och examensseminarium (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-004 (0) Examensseminarium 5 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
Praktik och slutproduktion (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Praktik 15 2
(0) Praktik 10 4
(0) Praktik 5 3

Kurs och studieplanssökning