Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Innehåll

Filmens pre-production och dess efteranvändning. Deltagarna arbetar också praktiskt med produktionerna, som ingår i kursen Filmfotografering och postproduktion.

Mer information

Kursen är obligatorisk för studerande med producentskap som inriktning.

Kursen rekommenderas för studerande med regi som inriktning.

Obligatorisk närvaro.

Litteratur

Louise Levison: Filmmakers & Financing, Focal Press
Robert J. Koster: The Budget Book for Film and Television, Focal Press

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
  • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Genomför den givna filmproduktionen i egenskap av producent inkl. presentationer, rapporter och uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Lärare

Hemming Alf

Examinator

Hemming Alf

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Period 2. Se läsordningen.

Examinationsformer

2012-04-07 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning