Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Du kan fungera professionellt på engelska inom
ditt eget område samt för akademiska behov. Du kan
i både tal och skrift använda ett relativt
flytande språk i rutinmässiga yrkesrelaterade
situationer, och du klarar av att anpassa ditt
språk till varierande kommunikationssituationer.
Du har redskap och förutsättningar för att
utveckla dina kommunikationsfärdigheter och bygga
upp en förståelse för din bransch. För att uppnå
detta behöver du inneha en kompetens på minst B1.1
i engelska enligt CEFR-skalan.

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet har du kunskap om:

- ditt branschspråk och vet hur du utvecklar det.
- akademiskt skrivande, referenssystem samt
rapportstruktur.

och färdighet att:

- berätta om din egen bransch, din utbildning och
din arbetserfarenhet i både tal och text.
- samverka relativt flytande i kundbetjäning och
diskussioner.
- förstå huvudsaken i talat standardspråk om
bekanta ämnen.
- skriva grundläggande för branschen typiska
dokument och akademisk text på engelska
- följa språkets viktigaste normer och etikett i
tal och skrift.

Innehåll

Undervisning och övningar i:

- CV och arbetsansökningar: identifiera,
formulera och uttrycka sina kompetenser och sin
erfarenhet.
- akademiskt skrivande och referenssystem:
skrivteknik, stil och struktur.
- att arbeta med utvalda texter som bidrar
till förståelsen av språket och utvecklar
ordförrådet.
- att förbereda och hålla presentationer av
ämnen med anknytning till branschen.
- professionellt skrivande, e-post, brev
samt rapportstruktur.

Förkunskaper

Kompetensnivå B 1.1 (Common European Framework)

Kursen ersätter följande kurser

SP-1-075 Engelska FV, innan 2021-2022

Litteratur

En av att urval romaner och biografier (bestäms på
första träffen).

Övrigt material tillhandahålls av föreläsaren.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 2 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 33 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1: Kontinuerlig utvärdering av
förberedande övningar och uppgifter.

Examination 2: Skriva en effektiv arbetsansökan
med introduktionsbrev och tillhörande CV.

Examination 3: Skriva en analys eller ett
sammandrag av ett ämne med anknytning till det
egna området.

Examination 4: Hålla en formell presentation om
ett ämne med anknytning till det egna området.

Examination 5: Skriva en strukturerad rapport om
ett ämne med anknytning till det egna området
eller lärandet.

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-11 10:00 - 12:00 B522 English Professional Communication FV Ray Jan-Anders
2023-01-18 08:00 - 10:00 B522 English Professional Communication FV Ray Jan-Anders
2023-01-19 10:00 - 12:00 B522 English Professional Communication FV Ray Jan-Anders
2023-01-25 08:00 - 10:00 B522 English Professional Communication FV Ray Jan-Anders
2023-02-07 12:00 - 14:00 B522 English Professional Communication FV Ray Jan-Anders
2023-04-03 12:00 - 14:00 B522 English Professional Communication FV Ray Jan-Anders
2023-04-04 10:00 - 12:00 B522 English Professional Communication FV Ray Jan-Anders
2023-04-24 12:00 - 15:00 B522 English Professional Communication FV Ray Jan-Anders
2023-05-04 08:00 - 09:30 B517 English Professional Communication FV Ray Jan-Anders
2023-05-04 09:30 - 11:00 B517 English Professional Communication FV Ray Jan-Anders
2023-05-04 11:00 - 12:30 B517 English Professional Communication FV Ray Jan-Anders
2023-05-04 12:30 - 14:00 B517 English Professional Communication FV Ray Jan-Anders

Kurs och studieplanssökning