Perioder Kurskod Namn ECTS
1 FV-2-006 (0) Akutvård - Avancerad nivå 10 sp
2 AV-2-042 (0) Akutvård - Grundnivå 1 10 sp
3 AV-2-043 (0) Akutvård - Grundnivå 2 5 sp
1 FV-2-007 (0) Akutvård - Klinisk farmakologi 5 sp
3 AV-2-063 (0) Akutvård - Myndigheter och ledarskap 5 sp
4 FV-2-002 (0) Akutvård - Nationell kompetensbedömning 5 sp
2 AV-2-062 (0) Akutvård - Trauma 5 sp
1 GH-2-007 (0) Anatomi och fysiologi 5 sp
4 SP-1-075 (3) Engelska FV 5 sp
3, 4 VA-2-130 (0) Evidensbaserat arbete 5 sp
3, 4 FV-2-005 (0) Examensarbete: dokumentation och presentation 5 sp
1 GH-2-015 (0) Examensarbete: Idéfas 5 sp
3 FV-2-004 (0) Examensarbete: planfas 5 sp
2, 3 GH-1-019 (0) Fördjupad metodik 5 sp
1, 2 SJ-4-001 (0) Grunderna i vaccinationskunskap (2 sp) 0 sp
1 VA-2-101 (0) Hälsovård och hälsofrämjande 5 sp
1 SP-1-151 (1) Inhemska språk 1, finska FV 2 sp
1 SP-1-152 (1) Inhemska språk 1, svenska för FV 3 sp
2, 3 SP-1-153 (1) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare 3 sp
2, 3 SP-1-154 (1) Inhemska språk 2, svenska FV 2 sp
1 AS-1-020 (0) Introduktion till högskolestudier 5 sp
2 VA-2-123 (0) Klinisk vård I: Vårdandets grunder 5 sp
3 VA-2-124 (0) Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård 5 sp
1 VA-2-141 (0) Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård 5 sp
4 VA-2-142 (0) Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård 5 sp
1 GH-1-012 (0) Ledarskap och tjänstedesign 5 sp
2 VA-2-125 (0) Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet 5 sp
1, 2, 3, 4 GH-4-015 (0) Läkemedelsräkning 2019-2020 (Pediatric) 0 sp
1 GH-4-004 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2019 (4) 0 sp
1 GH-4-009 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2019 (5) 0 sp
2 GH-4-010 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2019 (6) 0 sp
3 GH-4-011 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2020 (1) 0 sp
3 GH-4-012 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2020 (2) 0 sp
4 GH-4-003 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2020 (3) 0 sp
4 AV-2-069 (0) Lärande och handledning inom akutvården 5 sp
3 GH-2-002 (0) Medicinska ämnen I, Inremedicin 5 sp
1 GH-2-003 (0) Medicinska ämnen II 5 sp
1 GH-1-018 (0) Metodikens grunder 5 sp
3, 4 VA-2-126 (0) Praktik: Klinisk vård 15 sp
2 GH-1-011 (0) Samhälle och lagstiftning 5 sp
3 FV-2-001 (0) Specialteman inom akutvård 5 sp
4 VA-2-128 (0) Vårdetik 5 sp
3 AV-2-046 (0) Yrkespraktik - akutvård på grundnivå 10 sp
2 AV-2-064 (0) Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I 10 sp
3 AV-2-065 (0) Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II 10 sp
2 AV-2-050 (0) Yrkespraktik - Anestesisjukvård 5 sp
2 AV-2-061 (0) Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård 10 sp
4 AV-2-066 (0) Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning 15 sp

Kurs- och studieplansökning