Perioder Kurskod Namn ECTS
1, 2, 3, 4 YH-3-034 (0) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet 5 sp
1 FV-2-006 (0) Akutvård - Avancerad nivå 10 sp
1 FV-2-007 (0) Akutvård - Klinisk farmakologi 5 sp
3 AV-2-063 (0) Akutvård - Myndigheter och ledarskap 5 sp
4 FV-2-002 (0) Akutvård - Nationell kompetensbedömning 5 sp
2 AV-2-062 (0) Akutvård - Trauma 5 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-029 (0) Becoming an entrepreneur pre-incubator program 10 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-029 (1) Becoming an entrepreneur pre-incubator program 10 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-060 (0) eHealth - an introduction 1 sp
3, 4 SP-2-033 (2) English Professional Communication FV 5 sp
3 AS-1-031 (3) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp
1, 2, 3 GH-1-019 (0) Fördjupad metodik 5 sp
3 FV-2-010 (0) Förstavård på grundnivå 10 sp
4 FV-2-023 (0) Förstavård på grundnivå - Kompetensbedömning 0 sp
3, 4 FV-2-011 (0) Förstavård på grundnivå, Praktik 10 sp
1, 2 SJ-4-001 (0) Grunderna i vaccinationskunskap (2 sp) 0 sp
2 SJ-2-054 (0) Grundvård, Praktik 5 sp
2 SJ-2-061 (0) Handledning i vården, Praktik 5 sp
1 SP-2-039 (2) Hoitoalan suomi 1, förstavårdare 3 sp
1 SJ-2-057 (0) Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv 5 sp
1 SJ-2-052 (0) Hälsofrämjande förhållningssätt i Norden 5 sp
3 SP-1-153 (1) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska 3 sp
3 SP-1-154 (1) Inhemska språk 2, svenska 2 sp
4 SJ-2-056 (0) Inremedicinsk vård, Praktik 10 sp
1 SJ-2-058 (0) Kirurgisk vård / Perioperativ vård, Praktik 10 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-059 (0) Kroppsnära elektronik 1 sp
1, 2 GH-1-012 (0) Ledarskap och tjänstedesign 5 sp
1, 2, 3, 4 GH-4-016 (0) Läkemedelsräkning 2022-2023 (LOVe) 0 sp
1, 2, 3, 4 GH-4-015 (0) Läkemedelsräkning 2022-2023 (Pediatric) 0 sp
1, 2 GH-4-004 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2022 (4) 0 sp
1, 2 GH-4-009 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2022 (5) 0 sp
1, 2 GH-4-010 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2022 (6) 0 sp
3, 4 GH-4-011 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2023 (1) 0 sp
3, 4 GH-4-012 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2023 (2) 0 sp
3, 4 GH-4-003 (0) Läkemedelsräkning, terminstentamen 2023 (3) 0 sp
4 AV-2-069 (0) Lärande och handledning inom akutvården 5 sp
3 FV-2-005 (0) Lärdomsprov: dokumentation och presentation 5 sp
1 GH-2-015 (0) Lärdomsprov: Idéfas 5 sp
3 FV-2-004 (0) Lärdomsprov: planfas 5 sp
1 GH-1-018 (0) Metodikens grunder 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-065 (0) Puettava teknologia toimintakyvyn mittaamisessa 2 sp
3 FV-2-001 (0) Specialteman inom akutvård 5 sp
4 SP-2-034 (1) Svenska och kommunikation för vårdbranschen 5 sp
1 SP-2-041 (2) Svenska och kommunikation för vårdbranschen 1 FV 2 sp
2 AS-1-030 (3) Teamarbete och innovation 5 sp
2 GH-1-021 (0) Teamarbete och innovation 5 sp
1 AS-1-029 (6) Teknologi och lärande 5 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-025 (0) UNIVERSITY-BUSINESS CO-CREATION Project (DEMOLA) 5 sp
1, 2 SJ-2-053 (0) Vårdandets grunder 10 sp
3, 4 SJ-2-055 (0) Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv 10 sp
2 SJ-2-059 (0) Vårdpedagogik i ett polikliniskt kontext 5 sp
3 VA-2-143 (0) Vårdvetenskapens och metodikens grunder 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-058 (0) Wearable Technology 1 sp
2 AV-2-064 (0) Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I 10 sp
3 AV-2-065 (0) Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II 10 sp
2 AV-2-061 (0) Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård 10 sp
4 AV-2-066 (0) Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning 15 sp

Kurs och studieplanssökning