Allmänbildande studier 15 ECTS
Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-029 (6) Teknologi och lärande 5 1
GH-1-021 (0) Teamarbete och innovation 5 2
AS-1-031 (3) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 1
Professionsspecifika studier 195 ECTS
Professionellt bemötande i kliniskt vårdande - Grundläggande studier (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-054 (0) Grundvård, Praktik 5 1
SJ-2-052 (0) Hälsofrämjande förhållningssätt i Norden 5 1
SJ-2-053 (0) Vårdandets grunder 10 1
SP-2-039 (2) Hoitoalan suomi 1 3 1
SP-2-041 (2) Svenska och kommunikation för vårdbranschen 1 2 1
Nordisk och internationell vårdvetenskap - Grundläggande studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-056 (0) Praktik: Inre medicinsk vård 10 1
SJ-2-055 (0) Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv 10 1
Ledarskap och lärande inom vården - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-070 (0) Praktik: Kirurgisk vård och lärande inom vården 15 2
SJ-2-057 (0) Kirurgisk vård 5 2
SJ-2-059 (0) Vårdpedagogik och poliklinisk vård 5 2
SP-2-040 (2) Hoitoalan suomi 2 2 2
SP-2-042 (2) Svenska och kommunikation för vårdbranschen 2 3 2
Vårdetik i kliniska kontexter / Caring Ethics in Clinical Context - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FV-2-011 (0) Praktik: Förstavård på grundnivå 10 2
FV-2-012 (0) Praktik: Barnpatient 5 3
FV-2-010 (0) Förstavård på grundnivå 10 2
SP-2-033 (2) English Professional Communication 5 2
FV-2-023 (0) Förstavård på grundnivå - Kompetensbedömning 0 2
Förstavård på vårdnivå - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FV-2-016 (0) Praktik: Förstavård på vårdnivå 10 3
FV-2-013 (0) Förstavård på vårdnivå - Avancerad nivå 10 3
FV-2-015 (0) Förstavårdens kliniska farmakologi 5 3
FV-2-014 (0) Förstavård på vårdnivå - Trauma 5 3
Hälsofrämjande vård och smarta lösningar i vården - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FV-2-017 (0) Praktik: Hemvård 5 4
FV-2-018 (0) Praktik: Psykiatrisk vård 10 4
SJ-2-064 (0) Hemvård och psykiatrisk vård 10 4
SJ-3-007 (0) Jourpoliklinisk- och intensivvård 5 4
Förstavårdens breddade kompetenser - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FV-2-019 (0) Praktik: Intensivvård och jourpoliklinik 10 4
FV-2-021 (0) Fördjupad praktik: Förstavård på vårdnivå 10 4
FV-2-020 (0) Förstavård - Operativt ledarskap och organisatoriska gränsytor 5 4
FV-2-022 (0) Förstavård - Nationell kompetensbedömning 5 4
Forskningsstudier 30 ECTS
Lärdomsprov och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-143 (0) Vårdvetenskapens och metodikens grunder 5 1
GH-2-019 (0) Fördjupad metodik 5 3
GH-2-020 (0) Tillämpad metodik 5 3
GH-2-021 (0) Lärdomsprov 15 3

Kurs och studieplanssökning