Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Barnmorska 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målsättning: Studerande får grundkunskaper i mödra-och gynekologisk vård. Studerande förverkligar vårdprocesstänkandet inom mödra- och gynekologisk- samt även inom kirurgisk vårdkontext.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen
-att ha teoretiska kunskaper om normala garviditet, förlossning och barnsängstid
-att hon vet hur mödrahälsovården fungerar och kan informera den gravida vårdsökanden
-att kunna möta på ett värdigt sätt en gravid kvinna eller en kvinnan med gynekologisk vårdbehov
-att ha kunskaper om skreeningundersökningar som tangerar kvinnohälsa
-att kunna vårda kvinnan med allmängynekologiska sjukdomar

Innehåll

Studerande får insikt om och förståelse för en patient med normal graviditet, förlossning och barnsängstid samt förändring mot föräldraskapet. Studerande kan ta i beaktande särdrag av den gynekologiska patienten. Studerande skall känna till hälsorisker och -resurser under kvinnans olika åldersperioder för att bättre kunna stöda kvinnan att uppnå optimal hälsa.

Förkunskaper

Vårdvetenskapens grunder, läkemedelsbehandling, kliniska vårdlärans grunder, kirurgisk vårdlära, obstetrik-gynekologi 1

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

valbar yrkespraktik 7,5 ects på gynekologisk-kirurgisk avdelning, obligatorisk för barnmorskor
Praktikplatserna kan anhållas via Job-Step på följande ställen; Kvinnosjukhus; Barnmorskeinstitut avd 8 eller Kvinnokliniken avd 30, Jorv gynekologisk avdelning
Praktiken ersätter kirurgisk praktik 7,5ects

Litteratur

anteckningar
aktuella vårdvetenskapliga artiklar
eller Hytönen-Komulainen 1997; Naisen elämä ja hoitotyö. WSOY:n graafiset laitokset, Porvoo.kap. 5 -15.
eller Gynekologisk vård Eskola, Kaarina & Hytönen, Eeva: 2002. Naisen hoitotyö. Werner Söderström Osakeyhtiö.(motsvarande innehåll som i Naisen elämä ja hoitotyö- )

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Praktik
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Tast Marianne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Omtentamina: 11.3 och 3.5.05

Kurs och studieplanssökning