Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att
- skapa förutsättningar till att vara mentor för ett invandrarbarn från 8-11 år under en period av 8 månader från oktober till mai.
- ge fördjupad kunskap om multikultur och olikhet i den finska kulturen
- ge insikter i ett annorlund liv som barn och familjen.
- ge student mentorn ett tillfälle att vara vuxen rollmodell till ett barn och hjälpa barnet att anpassa sig till finska samhället, börbättra barnets självkänsla och språkliga förmåga, motivera barnet till fortsatta studier

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
- skapa en ömsesidig relation som mentor för ett invandrarbarn och ha en utökad förståelse för vad det vilka utmaningar anpassningen till en annan kultur kan förorsaka
- ge barnet nya insikter i betydelsen skolarbete
- ökade insikter i barnets skolvärld
- ökad förståelse för betydelsen av den kultur som barnet kommer ifrån och sålunda inneh en bättre kulturell kompetens

Innehåll

- Barnets utveckling
- Invandring
- Sårbarhet
- Självkänsla
- Kreativ aktivitet
- Familje dynamik

Mer information

4 undervisningstillfällen
månatliga rapporter
obligatorisk handledning
grupp handledning

Litteratur

- - Cullberg Weston, Marta (2005). Ditt inre centrum: om självkänsla, självbild och konturerna av dig själv. Stockholm: Natur och kultur
Gustafsson, Lars. H. (2004). Se barnet, se dig själv- om sårbarhet och styrka hos barn och ungdomar. Stockholm: Norstedts förlag.
- Hellström, Leif (2006). Redovisning av resultat från enkätundersökningen Studiestart ht 2005. Malmö högskola, 06/02/06.
- Sild Lönroth, Carina (2007) A song for the hearth- the Nightingale scheme. Malmö University

ebbsok.mikromarc.se/Mikromarc3/Web/detail.aspx?Id=37521&Unit=6464&db=gih

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 34 timmar
 • Praktik - 160 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • möten med ett invandrabarn 1 gång i veckan i 8 månader

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
Deltar i
4 undervisningstillfällen, två grupphandledningar
Avslutnings och begynnelsfest
samt skriver en månatlig rapport över sina träffar med barnet, samt en skriftlig slutrapport i slutet

Lärare

Sundell Solveig

Examinator

Sundell Solveig

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

11.9. 2013 16.15-17.45 klass C350 genomgång av målsättning och utgångspunkter presentation
19.9.2013 16.15-17.45 klass C350 nightingale mentorskap vad innebär det
25.9.2013 16.15-17.45 klass C350 invandrarfamiljers/barns/mentorers utmaningar
13.3.2014 16.15-17.45 klass C350 Föreläsning om avslutning

Begynnelsefesten Lördag 28.9 14.00 på Merirastila skolan
Avslutnings fest Lördagen 24.5.14 Sveborg

Följande tider reserveras för grupphandledningar:
17.10 16.15-17.45 C350
14.11 16.15-17.45 C350

Examinationsformer

 • 2014-05-21 - Rapporter och produktioner
 • 2013-05-21 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning