Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna Studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (0) Introduktion till högskolestudier 5 1
SP-1-042 (0) Svenska 5 1
SP-1-008 (0) Finska 5 1
SP-1-075 (2) Engelska 5 2
Ämnesstudier 135 ECTS
Kunskapsområdet Fysioterapi (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-004 (0) Grundkurs i fysioterapi 5 1
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 2
FT-2-037 (0) Kunskapsutveckling inom Fysioterapi 5 2
FT-2-039 (0) Grundfrågor inom Fysioterapiforskning 5 3
Bedömning av hälsa, rörelse och funktion (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-046 (0) Anatomi, fysiologi och biomekanik 5 1
FT-2-047 (0) Rörelseapparatens anatomi 5 1
FT-2-001 (0) Motorisk utveckling, kontroll och inlärning 5 1
FT-2-006 (0) Fysioterapeutisk bedömning 5 1
FT-2-031 (0) Tillämpad bedömning i Fysioterapi 5 2
Hälsofrämjande fysioterapi (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-1-011 (0) Yrkespraktik II - hälsocentral 10 3
FT-2-009 (0) Idrottsvetenskap 5 1
FT-2-008 (0) Hälsofrämjande arbete i fysioterapi 5 1
FT-2-030 (0) Inriktad fysioterapi II - hälsocentral 10 2
Klinisk fysioterapi (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-026 (1) Yrkespraktik I - sjukhus 10 2
GH-2-002 (4) Medicinska ämnen I 5 1
GH-2-003 (4) Medicinska ämnen II 5 2
FT-2-029 (0) Inriktad fysioterapi I - sjukhus 10 2
Rehabiliterande fysioterapi (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-041 (0) Yrkespraktik III - neurologi 10 3
FT-2-049 (0) Beteendevetenskap och rehabilitering 5 1
FT-2-033 (0) Metoder i Fysioterapi 5 2
FT-2-040 (0) Inriktad fysioterapi III - neurologi 10 3
Breddstudier 30 ECTS
Arbetslivsorienterade projekt (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-005 (0) Arbetslivsorienterade projekt 10 3
YH-3-024 (3) Arbetslivsorienterade projekt 10 4
Nightingale (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-028 (0) Nightingale 10 3
Leadership and Management (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-018 (0) Leadership and Management 10 3
Fysiskt aktivitet och teknologi (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-3-036 (0) Fysiskt aktivitet och teknologi 10 3
Själens problem och resurser i vården (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-025 (0) Själens problem och resurser i vården 10 3
Hälsofrämjande nu och i framtiden (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-3-037 (0) Hälsofrämjande nu och i framtiden 10 4
Rehabilitation (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-022 (0) Rehabilitation 10 4
Krävande vård i akuta situationer (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-023 (0) Krävande vård i akuta situationer 10 4
Krisarbete (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-021 (0) Krisarbete 10 4
Yrkespraktik breddstudier (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-3-003 (0) Yrkespraktik IV 10 4
Examensarbete 25 ECTS
Examensarbete och metodik (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-1-009 (3) Vetenskapsteori och metodik 10 3
FT-2-035 (0) Examensarbete 5 3
FT-2-035 (0) Examensarbete 10 4

Kurs och studieplanssökning