Perioder Kurskod Namn ECTS
1, 2, 3, 4 YH-3-032 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs fullmäktige 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-033 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-034 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet 5 sp
3, 4 FT-2-085 (0) Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter 5 sp
3, 4 FT-2-086 (0) Arbetshälsa och ergonomi 5 sp
2 GH-3-004 (3) Arbetslivsrelaterade projekt 15 sp
2 YH-4-048 (0) Compassion at Work 5 sp
1, 2 YH-3-060 (0) eHealth - an introduction 1 sp
3 SP-1-075 (2) Engelska 5 sp
3, 4 SP-1-197 (0) English Professional Communication FT 5 sp
3 AS-1-031 (3) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp
4 FT-2-073 (0) Examensarbete: Dokumentation och presentation 5 sp
3 FT-2-072 (0) Examensarbete: Planfas 5 sp
1, 2 FT-2-056 (0) Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II 5 sp
2, 3 GH-1-019 (0) Fördjupad metodik 5 sp
2 FT-3-003 (0) Fördjupad Yrkespraktik 15 sp
2, 3 FT-2-084 (0) Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga 10 sp
3, 4 FB-3-016 (0) How to Start and Run Your own Business 15 sp
3, 4 FT-2-087 (0) Hälsofrämjande motion 5 sp
3 SP-1-149 (1) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT 3 sp
3 SP-1-150 (1) Inhemska språk 2, svenska för FT 2 sp
2 FT-2-063 (0) Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem 5 sp
1, 2 FT-2-062 (0) Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi 5 sp
2, 3 FT-2-064 (0) Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan 10 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-059 (0) Kroppsnära elektronik 1 sp
4 FT-2-037 (0) Kunskapsutveckling inom fysioterapi 5 sp
4 GH-2-018 (0) Kunskapsutveckling och metodikens grunder 5 sp
1 GH-1-012 (0) Ledarskap och tjänstedesign 5 sp
1 GH-2-015 (0) Lärdomsprov: Idéfas 5 sp
1 GH-2-016 (0) Medicinska ämnen II 5 sp
1 GH-1-018 (0) Metodikens grunder 5 sp
1, 2, 3 FT-2-082 (0) Människans anatomi, fysiologi och biomekanik 10 sp
1 FT-2-083 (0) Människans utveckling och motorisk inlärning 5 sp
3 FT-2-058 (0) Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 5 sp
1 FT-2-060 (0) Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 2 5 sp
1, 2 SP-1-189 (0) Svenska och kommunikation för fysioterapi 5 sp
1 AS-1-029 (9) Teknologi och lärande 5 sp
1, 2 FT-2-066 (0) Tillämpad fysioterapeutisk bedömning 5 sp
1 YH-4-030 (0) Universal Design 10 sp
2 FE-3-025 (0) UNIVERSITY-BUSINESS CO-CREATION Project (DEMOLA) 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-058 (0) Wearable Technology 1 sp
4 FT-2-065 (0) Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi 10 sp
2 FT-2-067 (0) Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi 10 sp
3, 4 FT-2-069 (0) Yrkespraktik 3 - Rehabiliterande fysioterapi, Neurologi 10 sp

Kurs och studieplanssökning