Perioder Kurskod Namn ECTS
1, 2, 3, 4 YH-3-032 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs fullmäktige 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-033 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-034 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet 5 sp
3, 4 FT-2-085 (0) Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter 5 sp
3, 4 FT-2-086 (0) Arbetshälsa och ergonomi 5 sp
2 GH-3-004 (3) Arbetslivsrelaterade projekt 15 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-029 (0) Becoming an entrepreneur pre-incubator program 10 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-029 (1) Becoming an entrepreneur pre-incubator program 10 sp
1, 2, 3, 4 YH-4-048 (0) Compassion at Work 5 sp
1, 2 YH-3-060 (0) eHealth - an introduction 1 sp
3, 4 SP-1-197 (0) English Professional Communication FT 5 sp
3 GH-1-022 (0) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp
1, 2 FT-2-088 (0) Fysioterapeutisk träning och metoder 10 sp
3 FT-2-090 (0) Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar 5 sp
1, 2 SP-1-193 (0) Fysioterapian suomi 5 sp
1, 3 GH-2-019 (0) Fördjupad metodik 5 sp
2 FT-3-003 (0) Fördjupad Yrkespraktik 15 sp
2, 3 FT-2-084 (0) Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga 10 sp
3, 4 FT-2-087 (0) Hälsofrämjande motion 5 sp
2, 3, 4 FT-2-089 (0) Hälsoteknologi och bedömning 10 sp
1, 2 YH-3-059 (0) Kroppsnära elektronik 1 sp
4 GH-2-018 (0) Kunskapsutveckling och metodikens grunder 5 sp
1, 2, 3, 4 GH-2-021 (0) Lärdomsprov 15 sp
1, 2, 3 FT-2-082 (0) Människans anatomi, fysiologi och biomekanik 10 sp
1 FT-2-083 (0) Människans utveckling och motorisk inlärning 5 sp
2, 3 FT-2-092 (0) Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 5 sp
1 FT-2-094 (0) Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 2 5 sp
3 FT-2-095 (0) Psykofysisk fysioterapi 5 sp
1, 2 YH-3-065 (0) Puettava teknologia toimintakyvyn mittaamisessa 2 sp
2, 3 FT-2-091 (0) Stöd- och rörelseorganens fysioterapi 1 5 sp
1 FT-2-093 (0) Stöd- och rörelseorganens fysioterapi 2 5 sp
4 YH-3-066 (0) Sustainable Solutions for Smart Cities and Communities 5 sp
1, 2 SP-1-189 (0) Svenska och kommunikation för fysioterapi 5 sp
2 GH-1-021 (0) Teamarbete och innovation 5 sp
1 GH-1-020 (0) Teknologi och lärande 5 sp
2, 3 GH-2-020 (0) Tillämpad metodik 5 sp
1, 2 YH-3-058 (0) Wearable Technology 1 sp
1, 2, 3, 4 FT-2-096 (0) Yrkespraktik 1 10 sp
1, 2 FT-2-097 (0) Yrkespraktik 2 10 sp
1, 2, 3, 4 FT-2-098 (0) Yrkespraktik 3 10 sp

Kurs och studieplanssökning