Perioder Kurskod Namn ECTS
1, 2, 3, 4 YH-3-032 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs fullmäktige 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-033 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-034 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet 5 sp
1 IF-2-001 (0) Anatomi, fysiologi och biomekanik 5 sp
2 GH-3-004 (3) Arbetslivsrelaterade projekt 15 sp
1, 2 YH-3-060 (0) eHealth - an introduction 1 sp
3 SP-1-075 (2) Engelska(FT) 5 sp
4 FT-2-073 (0) Examensarbete: Dokumentation och presentation 5 sp
3 FT-2-072 (0) Examensarbete: Planfas 5 sp
3, 4 FT-2-006 (0) Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I 5 sp
1, 2 FT-2-056 (0) Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II 5 sp
2, 3 GH-1-019 (0) Fördjupad metodik 5 sp
2 FT-3-003 (0) Fördjupad Yrkespraktik 15 sp
3 IF-1-001 (0) Första hjälp 1 sp
1 GH-3-001 (0) Habilitering för barn och ungdomar 15 sp
3, 4 IF-2-004 (0) Hälsofrämjande, idrott och motion 10 sp
3 SP-1-147 (0) Inhemska språk 1, finska för FT och II A 2 sp
3 SP-1-147 (1) Inhemska språk 1, finska för FT och II B 2 sp
3 SP-1-148 (0) Inhemska språk 1, svenska för FT och II A 3 sp
3 SP-1-148 (1) Inhemska språk 1, svenska för FT och II B 3 sp
3 SP-1-149 (1) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT 3 sp
3 SP-1-150 (1) Inhemska språk 2, svenska för FT 2 sp
1 AS-1-020 (5) Introduktion till högskolestudier 5 sp
2 FT-2-063 (0) Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem 5 sp
1, 2 FT-2-062 (0) Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi 5 sp
2, 3 FT-2-064 (0) Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan 10 sp
1, 2 YH-3-059 (0) Kroppsnära elektronik 1 sp
4 FT-2-037 (0) Kunskapsutveckling inom fysioterapi 5 sp
1 GH-1-012 (0) Ledarskap och tjänstedesign 5 sp
1 GH-2-015 (0) Lärdomsprov: Idéfas 5 sp
1, 2 YH-3-055 (0) Me and My Worklife 15 sp
3 GH-2-002 (0) Medicinska ämnen I, Inremedicin 5 sp
1 GH-2-016 (0) Medicinska ämnen II 5 sp
1 GH-1-018 (0) Metodikens grunder 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-2-004 (2) Mognadsprov 0 sp
1, 2 IF-2-003 (0) Människan i rörelse 10 sp
4 FT-2-068 (0) Rehabilitering 5 sp
3 FT-2-058 (0) Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 5 sp
1 FT-2-060 (0) Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 2 5 sp
1, 2 IF-2-002 (0) Rörelseapparatens anatomi 5 sp
2 GH-1-011 (0) Samhälle och lagstiftning 5 sp
1, 2 FT-2-066 (0) Tillämpad fysioterapeutisk bedömning 5 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-025 (0) UNIVERSITY-BUSINESS CO-CREATION Project (DEMOLA) 8 sp
1, 2 YH-3-058 (0) Wearable Technology 1 sp
4 FT-2-065 (0) Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi 10 sp
2 FT-2-067 (0) Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi 10 sp
3, 4 FT-2-069 (0) Yrkespraktik 3 - Rehabiliterande fysioterapi, Neurologi 10 sp

Kurs- och studieplansökning