Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge
grundkunskaper
i vården relaterad till kvinnans hälsa/ohälsa
under olika livsskeden.
Samt grundläggande kunskap i att stödja och
befrämja barnfamiljers välbefinnande.
Insikt i familje- och kvinnocentrerat arbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande
ha grundläggande kunskaper inom barnsjukvård,
gynekologiskvård och mödravård.
Detta omfattar:
- Barnets och den ungas tillväxt och utveckling
- De vanligaste sjukdomarna under barndomen och
ungdomen
- känna till särdarg för barn och unga som patient
- Familjevårds arbetet samt hur det
förverkligas.
- ha insikt i den normal graviditetens
förlopp och uppföljning samt känna till den
regelbundna förlossningens förlopp.
- Känna till det centrala innehållet i den
gynekologiska vården.
- Känna till grundprinciperna för sexual- och
reproduktivhälsa.

Innehåll

Barnsjukvård; 2sp

-Barnet som patient, särdrag principer i vården
relaterat till mognadsnivån, läkemedel i
barnsjukvård

- smärta och rädsla

- vården vid sjukdomar som angriper:
andning, cirkulation, matsmältning, neurologi,

-Grundläggande- och kirurgiskvård av barn.

Vården av kvinnan (Sexual- och reproduktiv
hälsa); 2sp

-Kvinnan som patient, de vanligaste
gynekologiska sjukdomar och betydelsen av dessa
för kvinnan och
familjen.
-Sexualhälsans grunder.
-kännedom om olika preventivmedel.
-Normal graviditet, förlossning och barnsängs
tiden.

1sp valbart:
1 sp: Fördjupad vård av barn och unga (separat
lärandemål ges vid introduktionen till kursen)
1 sp: Gynekologi och endokrinologi
(läkarföreläsningar)obligatorisk för
barnmorskestuderande.

Förkunskaper

Avklarade prestationer från följande kurser:
Anatomi och fysiologi
Kliniska vård 1 och 2

Kursen ersätter följande kurser

Barnsjukvårdens grunder och pediatri(2005-2006)
Mödra- och gynekologisk vård 1 (2005-2006)

Mer information

Av 5sp är 1sp valbart

1 sp: Fördjupad vård av barn och unga (separat
lärandemål ges vid
introduktionen till kursen)
Praktiska övningar.

1 sp: Gynekologi och endokrinologi
(läkarföreläsningar och
tentamen)obligatorisk för barnmorskestuderande.
Praktiska övningar.

Litteratur

Lapsen ja nuoren hoitotyö, 2015, Storvik-
Sydänmaa S, Talvensaari H, Kaisvuo T, Uotila N.

Lastentaudit, 2016, Rajantie J, Heikiheimo M,
Renko M. (toim) 6. upplagan
ELLER
Barnmedicin 2012, Lindberg T, Lagercrantz H

Borgfelt/Åberg/Anderberg/Andersson 2010
OBSTEETRIK
OCH GYNEKOLOGI: Studentlitteratur, ISBN 978-91-
44-
05514-5 (eller nyare upplaga)

Ihme Anu, Satu Rainto 2014: Naisen
terveys.Edita:
Helsinki ISBN 978-951-37-6487-6 eller 2008 ISBN
978-951-37-5015-2
Helsinki : Tammi, 2004

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 4 timmar
 • Självstudier - 51 timmar
 • Nätbaserade - 50 timmar
 • Seminarier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända Quizz och inlämningsuppgifter, dessa påverkar alla kursvitsordet. Kursens
teori går 100% ONLINE. Utöver detta skall de kompetenser som ingår i praktiska övningen och seminariet påvisas.

Lärare

 • Ekman Petra
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Stockmann-Broo Christine
 • Tillman Ilse

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (60 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-04-15 till 2022-07-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-17 09:00 - 10:00 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Kursintro, online. (bandas) Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
2021-08-23 11:00 - 11:30 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Jessica Silfver is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69905401254   Meeting ID: 699 0540 1254 One tap mobile +496950502596,,69905401254# Germany +496971049922,,69905401254# Germany   Dial by your location         +49 695 050 2596 Germany         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany         +49 69 3807 9883 Germany Meeting ID: 699 0540 1254 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/celBf9Vv3S   Join by SIP 69905401254@109.105.112.236 69905401254@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 699 0540 1254   Möjlighet till diskussion/frågor kring Modul 1. Skicka gärna frågor på förhand via Q&A i modul 1- ONLINE Silfver Jessica
2021-08-25 09:00 - 12:00 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Gynekologi föreläsning 1 grund, online Sarvilinna Nanna
Silfver Jessica
2021-09-01 09:00 - 12:00 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Föreläsning 2 grundläggande gynekologi, online- Nanna Sarvilinna Sarvilinna Nanna
Silfver Jessica
2021-09-08 09:00 - 12:00 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Fördjupad gynekologi, online Sarvilinna Nanna
Silfver Jessica
2021-09-15 09:00 - 12:00 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Fördjupad gynekologi 2, online Sarvilinna Nanna
Silfver Jessica
2021-09-22 09:00 - 16:00 E482 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
2021-09-22 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
2021-09-22 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
2021-09-22 09:00 - 16:00 E492 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
2021-09-27 14:00 - 17:30 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn, Nordiskt online seminarium transkulturell kommunikation Online seminariet ordnas i samarbete med Nordplus partnerskolor i nätverket Rosa-Linea. Registrera dig vi länken på reklamen på kursens itslearning Stenbäck Pernilla
2021-10-12 12:00 - 15:30 Klinisk vård V: Vård av kvinnor och barn Online Seminarium Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Klinisk vård V, online seminarium Time: Oct 12, 2021 12:00 PM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61250092624 Meeting ID: 612 5009 2624 Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine

Kurs och studieplanssökning