Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (11) Introduktion till högskolestudier 5 1
GH-1-011 (0) Samhälle och lagstiftning 5 1
SP-1-075 (1) Engelska 5 2
GH-1-012 (0) Ledarskap och tjänstedesign 5 3
Inhemska språk (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-151 (0) Inhemska språk 1, finska 2 2
SP-1-152 (0) Inhemska språk 1, svenska 3 2
SP-1-153 (0) Inhemska språk 2, finska 3 3
SP-1-154 (0) Inhemska språk 2, svenska 2 3
Grundstudier 30 ECTS
Hälsofrämjande, patientsäkerhet och evidensbaserat arbete (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-007 (1) Anatomi och fysiologi 5 1
VA-2-101 (1) Hälsovård och hälsofrämjande 5 1
VA-2-125 (1) Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet 5 1
VA-2-123 (1) Klinisk vård I 5 1
GH-2-002 (0) Medicinska ämnen I 5 1
VA-2-124 (1) Klinisk vård II 5 1
Ämnesstudier 90 ECTS
Klinisk kompetens (40)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-127 (0) Klinisk vård III 5 2
GH-2-003 (0) Medicinska ämnen II 5 2
VA-2-131 (0) Hemvård och öppenvård 5 2
VA-1-010 (0) Vård av kvinnor och barn 5 2
VA-2-128 (0) Vårdetik 5 2
VA-2-133 (0) Klinisk vård IV 5 2
VA-2-134 (0) Psykiatrisk vård 5 3
Professionalitet och individcentrering (50)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-126 (0) Praktik: Klinisk vård 15 1
VA-2-069 (0) Praktik: Hemvård 10 2
VA-2-132 (0) Praktik: Valbar 10 2
VA-2-135 (0) Praktik: Psykiatri 10 3
VA-2-129 (0) Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård 10 3
Breddstudier 30 ECTS
Ämnesspecifik fördjupning, praktik och projektarbete (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-3-005 (0) Fördjupad yrkespraktik 15 4
SJ-3-001 (0) Patientsäkerhet - Somatisk och psykiatrisk krävande vård 15 4
FB-3-004 (0) Mottagningsarbete vid hälsocentraler 15 4
SJ-3-003 (0) Krävande vård: Poliklinisk sjukvård 10 4
SJ-3-002 (0) Specialteman inom sjukvården 5 4
GH-3-004 (0) Arbetslivsrelaterade projekt 15 4
Examensarbete 30 ECTS
Examensarbete och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-130 (1) Evidensbaserat arbete 5 1
GH-1-009 (5) Vetenskapsteori och metodik 10 3
VA-2-137 (0) Examensarbete: idéfas 5 3
VA-2-138 (0) Examensarbete: planfas 5 3
VA-2-139 (0) Examensarbete: dokumentation och presentation 5 3

Kurs och studieplanssökning