Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
- förbättra förmågan att verka/fungera
tillitsfullt i olika rutinmässiga
yrkesrelaterade talsituationer.
- att utveckla förmågan att behandla autentisk
engelsk text.
- att utveckla ett flytande språk i tal och
skrift för olika ändamål, med huvudvikt på det
egna branschområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
Läsa
- kunna förstå, tolka och förklara
yrkesterminologi utan större problem.
- ha utvecklat sin läsförmåga och erhållit
terminologi som stöder kommunikation i
yrkessmässiga sammanhang.
Lyssna
- kunna förstå huvudsaken i talat standardspråk
om bekanta ämnen som regelbundet förekommer på
arbetet, i skolan och på fritiden.
Tala (produktion)
- kunna ge klara, relativt detaljerade
beskrivningar av tjänster och processer,
instruera klienter.
Tala (samverkan)
- att relativt flytande kunna samverka med
infödda talare i kundbetjäning, förhandlingar
och debatter.
Skriva
- klara av att uppge sina personalia och
förklara sin utbildning och sin
arbetserfarenhet.
- klara av att skriva en platsansökan och CV.
- vara förtrogen med etikett rörande e-post och
affärskorrespondens.
- kunna skriva grundläggande för branschen
typiska dokument.

Innehåll

Sociala kontakter, din arbetsplats, arbetsetik,
aktuella artiklar i branshen, att upp
klientinformation

Förkunskaper

Kompetensnivå B.1.1 (Den europeiska referensramen
för språk).

Mer information

Inga försenade uppgifter accepteras!
Kursen utvärderas utgående från utfört kursarbete
(övningar) och bedömda uppgifter. Utvärderingen är
således fortgående och ingen slutexamination
ordnas.
Obligatorisk närvaro.

Litteratur

Föreläsaren förser studerande med material och
instruktioner om litteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Uppvisad aktivitet (övningar och
närundervisningstillfällen).
Examination 2 Skriva en rapport med riktig
struktur.
Examination 3 Producera ett välstrukturerat
sammandrag (analys).
Examination 4 Hålla en presentation.
Examination 5 Skriva en arbbetsansökan och CV i
för branshen lämpligt format.

Ytterligare mindre muntliga och skriftliga
uppgifter kan inkluderas enligt behov

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Skriftliga uppgifter enligt uppgiftens omfattning
upp till 25% var.
Åtminstone en muntlig presentation bör hållas för
att bli godkänd.
Aktivitet upp till 20%, betygsätts enligt:
59-62% 1
63-67% 1,5
68-72% 2
73-77% 2,5
78-81% 3
82-86% 3,5
87-91% 4
92-96% 4,5
97-100% 5

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-10 12:00 - 14:00 Engelska (FT) ONLINE - meeting link on itselarning Ray Jan-Anders
2022-01-12 10:00 - 12:00 Engelska (FT) ONLINE - meeting link on itselarning Ray Jan-Anders
2022-01-14 10:00 - 11:00 English drop-in reception hour https://arcada.zoom.us/j/8401092702?pwd=RDR1YTVuTzhhZ2dTR3liRW9odnZ3QT09 Passcode: 2022:P3-4 Ray Jan-Anders
2022-01-17 12:00 - 14:00 Engelska (FT) ONLINE - meeting link on itselarning Ray Jan-Anders
2022-01-20 12:00 - 14:00 Engelska (FT) ONLINE - meeting link on itselarning Ray Jan-Anders
2022-01-21 10:00 - 11:00 English drop-in reception hour https://arcada.zoom.us/j/8401092702?pwd=RDR1YTVuTzhhZ2dTR3liRW9odnZ3QT09 Passcode: 2022:P3-4 Ray Jan-Anders
2022-01-26 10:00 - 12:00 Engelska (FT) ONLINE - meeting link on itselarning Ray Jan-Anders
2022-01-28 10:00 - 11:00 English drop-in reception hour https://arcada.zoom.us/j/8401092702?pwd=RDR1YTVuTzhhZ2dTR3liRW9odnZ3QT09 Passcode: 2022:P3-4 Ray Jan-Anders
2022-01-31 12:00 - 14:00 Engelska (FT) ONLINE - meeting link on itselarning Ray Jan-Anders
2022-02-04 10:00 - 11:00 English drop-in reception hour https://arcada.zoom.us/j/8401092702?pwd=RDR1YTVuTzhhZ2dTR3liRW9odnZ3QT09 Passcode: 2022:P3-4 Ray Jan-Anders
2022-02-07 12:00 - 14:00 B522 Engelska (FT) Ray Jan-Anders
2022-02-09 09:00 - 12:00 B522 Engelska (FT) Ray Jan-Anders
2022-02-11 10:00 - 11:00 English drop-in reception hour https://arcada.zoom.us/j/8401092702?pwd=RDR1YTVuTzhhZ2dTR3liRW9odnZ3QT09 Passcode: 2022:P3-4 Ray Jan-Anders
2022-02-16 10:00 - 11:30 B517 Engelska (FT) Presentations (sign up for one group on itslearning) Ray Jan-Anders
2022-02-16 11:30 - 13:00 B517 Engelska (FT) Presentations (sign up for one group on itslearning) Ray Jan-Anders
2022-02-17 10:00 - 11:30 B517 Engelska (FT) Presentations (sign up for one group on itslearning) Ray Jan-Anders
2022-02-17 11:30 - 13:00 B517 Engelska (FT) Presentations (sign up for one group on itslearning) Ray Jan-Anders
2022-02-18 10:00 - 11:00 English drop-in reception hour https://arcada.zoom.us/j/8401092702?pwd=RDR1YTVuTzhhZ2dTR3liRW9odnZ3QT09 Passcode: 2022:P3-4 Ray Jan-Anders
2022-02-25 10:00 - 11:00 English drop-in reception hour https://arcada.zoom.us/j/8401092702?pwd=RDR1YTVuTzhhZ2dTR3liRW9odnZ3QT09 Passcode: 2022:P3-4 Ray Jan-Anders
2022-03-04 10:00 - 11:00 English drop-in reception hour https://arcada.zoom.us/j/8401092702?pwd=RDR1YTVuTzhhZ2dTR3liRW9odnZ3QT09 Passcode: 2022:P3-4 Ray Jan-Anders
2022-03-11 10:00 - 11:00 English drop-in reception hour https://arcada.zoom.us/j/8401092702?pwd=RDR1YTVuTzhhZ2dTR3liRW9odnZ3QT09 Passcode: 2022:P3-4 Ray Jan-Anders
2022-03-23 12:00 - 13:30 English presentations EEE & FT Extra presentations (sign up for a group on itslearning) Ray Jan-Anders
2022-03-23 13:30 - 15:00 English presentations EEE & FT Extra presentations (sign up for a group on itslearning) Ray Jan-Anders

Kurs och studieplanssökning