Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen i Anatomi och fysiologi 4p är
att skapa förståelse för människokroppens byggnad och funktioner
samt ge färdigheter att uppmärksamma sjukdom.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:

i relation till kursen i Anatomi och fysiologi 4p:
- kunna beskriva människokroppens byggnad och namnge
organen på svenska och med vetenskapliga namn

- förstå och kunna beskriva de olika organsystemens;
rörelseapparatens, cirkulationssystemets, andningsorganens, de
endokrina organens, nervsystemets, och sinnesorganens
funktioner samt kunna beskriva
matspjälkningsorganens, urinorganens och
fortplantningsorganens funktioner.

- kunna analysera patientens normala kroppsfunktioner,
speciellt i rörelseorganen och känna igen sjukdomstillstånd.

Innehåll

Anatomi och fysiologi:
Den friska människkroppens byggnad och funktioner

Förkunskaper

Behövs inte

Kursen ersätter följande kurser

Anatomi och fysiologi,5p, 2008.

Mer information

Anatomiverkstäderna är valfria.

Litteratur

Sand et al. 2007. Människokroppen Fysiologi och anatomi. Liber.
Stockholm. ISBN 978-91-47-0835-7

Trew,M and Everet,T (2005): Human movement. Fifth edition.
,Elsevier,Churchill Livingstone.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 45 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
  • Självstudier - 53 timmar
  • Studiecirklar - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen i anatomi och fysiologi 4p
Godkänd skriftlig uppgift och godkändt praktisk förhör i
biomekanik 1p

Lärare

  • Kukkonen Göta
  • Tillman Ilse
  • Vaappo Marko

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2013-10-21 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning