Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklas som sakkunnig inom ett valfritt område av fysioterapin. Studerande behärskar grunderna för forskningsbaserat utvecklingsarbete, får beredskap till ett innovativt och evidensbaserat arbetssätt och kan utnyttja nationell och internationell forskning i sitt arbete som fysioterapeut. Hen kan självständigt avgränsa ett tema för examensarbetet samt söker och utnyttjar kunskap med vetenskaplig metodik och systematik. Studerande kan dokumentera resultaten av sitt arbete och skriva rapport och övar sig i att logiskt och kritiskt granska, tolka och presentera data enligt vetenskapliga principer och kan argumentera för sina åsikter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att utföra ett utvecklingsarbete där vetenskaplig metodik och systematik används samt skriva en rapport på arbetet.

Innehåll

Självständiga studier, handledningen i grupp

Förkunskaper

Forskning, projekt- och utvecklingsarbete. Forskning och vetenskaplig utveckling i fysioterapi. Yrkespraktik I-IV.

Kursen ersätter följande kurser

Kursen ersätter inga kurser

Mer information

Ett projekt eller utvecklingsarbete, gärna i samarbete med arbetslivet. Examensarbetet kan utföras individuellt eller i grupp, men varje students självständiga insats skall kunna bedömas. Mognadsprov. Opponentskap.

Litteratur

Veetenskapsmetodisk litteratur
Aktuell litteratur och forskning inom respektive område. Research reports.

Hakala, J T. 2001. Snart magister? Guide för examensarbetet. Helsinki: Gaudeamus.
Domholdt, E. 2000. Physical Therapy Research. Second ed. Saunders.

Studieaktiviteter

 • Självstudier - 380 timmar
 • Handledning i grupp och individuellt - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 400 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 400 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänt examensarbete
Godkänt mognadsprov
Godkänd muntlig presentation
Deltagande i presentationer 12 gånger,3 av dessa ska studerande göra i andra utbildningsprogram.

Lärare

 • Hellsten Thomas
 • Kukkonen Göta
 • Ring Joachim
 • Sievers Hannele
 • Jeglinsky-Kankainen Ira

Examinator

Kukkonen Göta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

För presentation av examensarbete se tidtabeller under länken:
http://studieguide.arcada.fi/att-studera-pa-arcada/examensarbete-skribe… Extern länk

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning