Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetensmål: Studenten känner till och lär sig att använda de vanligaste fysioterapeutiska bedömningsinstrumenten inom bedömning av arbets- och funktionsförmåga och balans. Studenten skall förstå syftet med bedömningsinstrumentet och kunna tillämpa det i olika situationer.
Studenten känner till och lär sig utveckla anpassad motionsverksamhet utgående från bedömningsresultat.

Läranderesultat

Läranderesultat: Efter avklarad kurs förväntas studenten känna till och kunna tillämpa olika fysioterapeutiska bedömningsinstrument
Studenten förväntas kunna välja ändamålsenliga instrument utgående från individ, grupp och/eller resurser
Studenten förväntas kunna analysera och rapportera bedömningsresultaten och utgående från dessa planera och genomföra interventioner samt kunna utveckla anpassad motion.

Innehåll

Teori och praktiska lektioner. De praktiska lektionerna är obligatoriska. Praktiska övningar med klienter längs terminens gång enligt individuellt schema.

Förkunskaper

Idrottsvetenskap
Fysioterapeutisk bedömning
Hälsofrämjande strategier i fysioterapin

Mer information

Praktiska lektioner och seminarier är obligatoriska.

Litteratur

Jaana Suni ja Annika Taulaniemi (toim.); Terveyskunnon testaus,-menetelmä terveysliikunnan edistämiseen, 2012, Sanoma Pro Oy
Kari L.Keskinen, Keijo Häkkinen, Mauri Kallinen; Kuntotestauksen käsikirja 2010,Liikuntatieteellinen seura

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 15 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 48 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Basgruppsarbete - 0 timmar
  • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Alla delmoment måste vara godkända för att få kursen godkänd.

Lärare

  • Sievers Hannele
  • Vaappo Marko

Examinator

Sievers Hannele

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning