Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenterna genomför
ett verkligt programvaruprojekt och parallellt får
studera ämnet programvaruutveckling.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs skall studerande ha färdighet
att delta i och självständigt kunna leda olika
programvaruprojekt. Studeranden får i praktiken
inse nyttan av strukturerat och systematiskt
angreppssätt och arbetsmetoder och förstå vad
ingenjörsmässig utveckling av programvara innebär.

Innehåll

- Programvaruutveckling i projektform
(projektarbete, projektledning)
- Processmodeller med betoning på viga metoder
- Faser i programutvecklingsprojekt:
krav, design, implementation, granskning, test,
underhåll
- Utvecklingsverktyg
- Kvalitet och mätningar
- Ingenjörsmässighet & kompetenser, egenskaper och
aktiviteter som behövs för systematik och struktur

Förkunskaper

Olika programmeringskurser (t.ex. Java, webb-
programmering)

Kursen ersätter följande kurser

Programmeringsprojekt, programvarukonstruktion

Mer information

Se Itslearning

Litteratur

Görling Stefan: Att arbeta med IT-projekt
(Studentlitteratur 2009)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 38 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Teoridel 40%
- Närvaro & aktivitet på föreläsningar
- Bokreferat
Projektdel (60%)
- Projektrapport (dokumentation), fungerande
programdel
- Muntlig presentation av projektet och
individuell utvärdering av arbetsinsats

Lärare

 • Grahn Kaj
 • Westerlund Magnus

Examinator

Westerlund Magnus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-12-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning