Perioder Kurskod Namn ECTS
1, 2, 3, 4 YH-3-032 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs fullmäktige 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-033 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-034 (2) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet 5 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-029 (0) Becoming an entrepreneur pre-incubator program 10 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-029 (1) Becoming an entrepreneur pre-incubator program 10 sp
3 PM-2-031 (1) Computer Aided Design 5 sp
3, 4 SP-2-028 (0) English Professional Communication MSE 5 sp
4 PM-2-003 (0) Finita elementanalys 5 sp
3 PT-2-007 (0) Formkonstruktion 5 sp
2 MP-2-046 (0) Materialanalys 5 sp
4 PM-2-041 (0) Materialval 5 sp
4 GT-2-015 (0) Miljö och resurser 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-2-004 (0) Mognadsprov - EM 0 sp
1, 2, 3, 4 PM-2-004 (0) Praktik 1 15 sp
1, 2, 3, 4 PM-2-005 (0) Praktik 2 15 sp
1, 2, 3, 4 PM-2-007 (0) Projekt 15 sp
1 GT-2-012 (0) Seminarium och verkstad för examensarbete 5 sp
4 GT-2-014 (0) Teknisk fysik 5 sp
1 GT-2-013 (0) Teknisk kemi 5 sp
2 PM-2-030 (1) Teknisk ritning 5 sp
2 PM-2-006 (0) Thesis Work 15 sp

Kurs och studieplanssökning