Kursens undervisningsperiod

1 (2023-08-01 till 2023-10-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge studenterna den
kompetens som krävs för att planera, utföra och
rapportera ett examensarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
känna till vetenskaplig forskning, etik för
ingenjörer och processen för ett
examensarbete i ingenjörsbranschen.

Innehåll

Seminarium och verkstad enligt ARBS tidtabell
med tema
-process för ett examensarbere
-val av tema
-projektplan och egen forskning
-skrivguiden, tips och verkstad
-presentationen av examensarbete i Thesis Forum

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Kursen ersätter obligatoriska kursen ''
Forskningsmetodik'' i alla studieplaner

Mer information

Kursen innhåller lektioner/seminarium/verkstad och
smågruppsmöten.

Litteratur

Studyguide/ Examensarbete
Källorna hänvisade i Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 60 timmar
 • Seminarier - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Aktiv deltagande i kursen.
Rapport och uppgifter enligt instruktioner i
Itslearning.

Lärare

 • Linderbäck Paula
 • Makkonen-Craig Stewart
 • Ray Jan-Anders
 • Sandell Magdalena
 • Småros Anna
 • Waller Matias

Examinator

Waller Matias

Antal kursplatser

Ingen begränsning (52 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-08-10 till 2023-09-06

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-09-04 13:00 - 16:00 D173 Thesis Seminars and Workshops Introduction Franck Henrika
Waller Matias
2023-09-08 13:00 - 15:00 E385 Seminarium och verkstad för examensarbete Informationssökning (PM & EM) Småros Anna
2023-09-11 10:00 - 12:00 D4110 Seminarium och verkstad för examensarbete Academic Writing Ray Jan-Anders
2023-09-11 10:00 - 12:00 A409 Seminarium och verkstad för examensarbete Akademiskt skrivande Vi träffas i A409. Här är länk för den som meddelande att hen inte kan komma till campus i dag: https://arcada.zoom.us/j/61926842746 Sandell Magdalena
2023-09-15 13:00 - 15:00 E385 Thesis Seminars and Workshops Information retreival (MSE) Småros Anna
2023-09-22 09:00 - 12:00 D173 Thesis Seminars and Workshops Thesis plan template and engineering ethics Makkonen-Craig Stewart
2023-10-03 13:00 - 16:00 B522 Seminarium och verkstad för examensarbete Akademiskt skrivande Sandell Magdalena
2023-10-04 09:00 - 12:00 B320 Seminarium och verkstad för examensarbete Academic Writing Ray Jan-Anders
2023-10-24 08:15 - 10:00 D399 Thesis Seminars and Workshops Project management Waller Matias

Kurs och studieplanssökning