Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

2 (2023-10-23 till 2023-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Within this study unit we will focus on the
following competencies:
Materials Technology, Design

SDGs in Focus:
#12 Responsible production and consumption

Läranderesultat

Understanding modern material analytical methods,
especially spectroscopic, thermal, chromatographic
and microscopic methods. (Knowledge)
Awareness of the analytical methods available, and
ability to select the appropriate method to solve
engineering material problems. (Attitude)
Ability to plan, perform, and interpret the
results material analysis experiments, and apply
the information in failure analysis. (Skill)

Innehåll

Lectures and theoretical exercises on selecting
analytical methods, spectroscopic methods,
thermal methods, chromatographic methoods,
microscopic methods, surface anlaysis, and failure
analysis.

Laboratory exercises on microscopy,
spectroscopies, thermal analysis, chromatography,
and surface analysis.

Förkunskaper

Technology and Learning (Laboratory Safety for
Engineers)
Engineering Chemistry

Litteratur

Material provided in itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 21 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 17 timmar
 • Självstudier - 86 timmar
 • Seminarier - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Exam, lab reports, group project

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning (32 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-10-09 till 2023-11-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-10-27 09:00 - 12:00 D4106 Material Analysis Workshop Makkonen-Craig Stewart
2023-10-30 09:00 - 12:00 F249 Materialanalys Lecture Makkonen-Craig Stewart
2023-11-03 09:00 - 12:00 D4106 Material Analysis Workshop Makkonen-Craig Stewart
2023-11-06 13:00 - 16:00 D4106 Materialanalys Makkonen-Craig Stewart
2023-11-10 10:30 - 12:00 F249 Sisu session for students in MSE and MPT on campus and online This session is in English for the students in Mechanical and Sustainable Engineering/Materials Processing Technology. Take a laptop with you. Here is the link to the online session (copy-paste it to participate): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmNhMWZhM2EtNTAyZi00ZjEzLWIxNDAtODIzNjA0ZWY5ODQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%2295120ab9-e6c5-4d68-b283-421bbe101856%22%7d Ahlroth Siri
Eerola Sabina
2023-11-10 13:00 - 16:00 D4106 Material Analysis Workshop Makkonen-Craig Stewart
2023-11-13 13:00 - 16:00 F249 Material Analysis Makkonen-Craig Stewart
2023-11-15 13:00 - 16:00 D4106 Materialanalys Workshop Makkonen-Craig Stewart
2023-11-20 09:00 - 12:00 D4106 Materialanalys Makkonen-Craig Stewart
2023-11-24 10:30 - 12:00 F249 Sisusession för PM2, PM3, PM4, EM4 & Media2-OM på campus och online This session is in Swedish! Sessionen är för andra, tredje och fjärde årets studenter i Process- och materialteknik, för fjärde årets studenter i Energi- och miljöteknik samt Online media åk 2 Delta i Teams-mötet via denna länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGViZDQ3NGItYzA2OC00NWE2LWFjNzEtNjAzNDE1NTExNDQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%2295120ab9-e6c5-4d68-b283-421bbe101856%22%7d Ahlroth Siri
Eerola Sabina
2023-11-24 13:00 - 16:00 D4106 Material Analysis Workshop Makkonen-Craig Stewart
2023-11-30 08:00 - 12:00 D3100 Material Analysis Lab exercises for students registered in itslearning to this lab session Makkonen-Craig Stewart
2023-12-01 13:00 - 17:00 D3100 Material Analysis Lab exercises for students registered in itslearning to this lab session Makkonen-Craig Stewart
2023-12-05 08:00 - 12:00 D3100 Material Analysis Lab exercises for students registered in itslearning to this lab session Makkonen-Craig Stewart
2023-12-07 08:00 - 12:00 D3100 Material Analysis Lab exercises for students registered in itslearning to this lab session Makkonen-Craig Stewart
2023-12-08 13:00 - 17:00 D3100 Material Analysis Lab exercises for students registered in itslearning to this lab session Makkonen-Craig Stewart
2023-12-13 08:00 - 12:00 D3100 Material Analysis Lab exercises for students registered in itslearning to this lab session Makkonen-Craig Stewart
2023-12-19 13:00 - 16:00 A409 Material Analysis Group project presentations Makkonen-Craig Stewart

Kurs och studieplanssökning