Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna Studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (8) Introduktion till högskolestudier 5 1
SP-1-049 (0) Professional English 5 1
SP-2-005 (0) Finska 5 1
SP-1-055 (0) Svenska 5 4
Ämnesstudier 140 ECTS
Gemensamma naturvetenskaper (35)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-1-014 (0) Grundläggande matematik 5 1
IT-2-010 (0) Elektroteknik 5 1
IT-2-051 (0) Grunder i fysik 5 1
IT-2-044 (0) Fördjupad matematik 5 2
IT-2-052 (0) Fortsättning i fysik 5 2
IT-2-045 (0) Tillämpad optimering och kombinatoriska problem 5 2
IT-2-046 (0) Digital signalbehandling 5 3
Baskunskaper i programmering (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-014 (0) Introduktion till programmering med Java 5 1
MT-2-001 (0) Internet teknik 5 1
IT-3-009 (0) Algoritmer och datastrukturer 5 1
IT-2-012 (1) Databaser och SQL 5 2
Baskunskaper i datorsystem (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-042 (0) Datorer och digitalteknik 5 1
IT-2-013 (0) Operativsystem och praktisk Linux 5 1
IT-2-037 (1) Datorarkitektur och nätverk 5 1
Klientprogrammering, ekosystem (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-048 (0) Applikationer för Android 5 2
IT-2-050 (0) Applikationer för Microsoft plattformer 5 2
Utveckling av server- och nätverkstjänster (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-049 (0) Parallellprogrammering 5 2
IT-2-054 (0) Nätverkskommunikation och molnteknologi 5 3
IT-2-055 (0) Säkerhet i digitala tjänster 5 4
Programvaruutveckling (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-056 (0) Analys och design, UML och mjukvarumönster 5 3
IT-2-057 (0) Mjukvarutestning 5 3
IT-1-010 (0) Projektledning 5 3
IT-2-027 (0) Programvaruprojekt 5 4
Nätverk Master Class (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-047 (0) Nätverksprotokoll, nätverkstjänster, trådlösa teknologier 10 2
IT-2-058 (0) Planering och installation av nätverksinfrastruktur 10 3
IT-2-029 (0) Datasäkerhet 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Entreprenörsskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 4
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 4
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 4
Språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk I 5 3
(0) Främmande språk II 5 3
(0) Främmande språk III 5 3
Webbprogrammering (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-2-002 (0) Klientprogrammering med JavaScript 5 1
IT-2-003 (1) Serverprogrammering med PHP 5 2
MK-2-022 (0) Flash animering och programmering 5 3
Medieproduktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-2-013 (0) Multimedieproduktion 5 3
MT-2-023 (0) Webbtjänster och CMS-system 5 4
TV-2-016 (0) Grafiska användargränssnitt 5 4
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och metodik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-4-003 (0) Forskningsmetodik för IT 2 4
IT-2-031 (0) Examensseminarium för Informationsteknik 3 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning