Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna Studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-055 (0) SVENSKA 5 1
SP-1-073 (0) FINSKA 5 2
SP-1-049 (4) Professional English 5 2
IT-1-010 (0) Projektledning 5 4
Ämnesstudier 130 ECTS
Gemensamma naturvetenskaper (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-001 (0) Elementär matematik 5 1
GT-2-002 (0) Differential- och integralkalkyl 5 1
GT-2-007 (0) FYSIK 1 (RÖRELSENS, VÄRMETS OCH VÄTSKORS FYSIK) 5 1
GT-2-010 (0) FYSIK 2 (VÅGOR OCH MODERN FYSIK) 5 1
GT-2-004 (0) Matematisk modellering och differentialekvationer 5 2
IT-1-005 (0) Diskret matematik 5 2
Elektrotekniska baskunskaper och elektronik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-003 (0) TEORETISK ELEKTROTEKNIK 1 (DC) 5 1
EL-1-005 (0) TEORETISK ELEKTROTEKNIK 2 (AC) 5 1
EL-1-003 (0) Elektronik 5 1
EL-3-009 (0) ELCAD 5 1
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-032 (0) Orientering till studier i el-, it- och medieteknik 5 1
EL-2-016 (0) Grundkurs i programmering med Java 5 1
EL-2-012 (0) TELEKOMMUNIKATION 5 1
IT-2-033 (0) C-programmering 5 2
Systemteknik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-013 (0) ELMASKINLÄRA 5 2
EL-3-008 (0) DRIFTSTEKNIK 5 2
EL-1-006 (0) REGLERTEKNIK 5 2
EL-2-030 (0) OMRIKTARTEKNOLOGI 5 4
Tillämpad elektronik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-014 (0) MÄT- och GIVARTEKNIK 5 2
EL-3-011 (0) ELEKTRONISK MÄTTEKNIK 5 3
EL-2-027 (0) Modern elektronik 5 4
EL-3-017 (0) Mikrokontroller Laboration 5 3
Mobila system (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-018 (0) Elektronisk signalbehandling 5 3
EL-2-023 (0) Trådlösa nätverk 5 3
EL-2-025 (0) RF-Teknik 5 4
EL-2-024 (0) Mobila applikationer 5 4
EL-2-028 (0) Kretsanalys med Aplac 5 3
EL-2-033 (0) Modulationsteknik Laboration 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Entreprenörsskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 4
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 4
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 4
Informationsteknik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-3-009 (0) Algoritmer och datastrukturer 5 4
IT-3-008 (0) PROCESSPROGRAMMERING 5 4
IT-2-027 (0) Programvaruprojekt 5 4
Business Administration (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IM-2-010 (1) LOGISTIK 5 3
IB-1-001 (0) STATISTICS 5 3
IB-2-004 (0) MARKETING 5 3
Audio- och högtalarteknik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-2-016 (0) Audioelektronik 5 3
MT-2-007 (0) Audiomätteknik 5 3
MT-2-017 (0) Högtalarteknik 5 3
Språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk I 5 3
(0) Främmande språk II 5 3
(0) Främmande språk III 5 3
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och metodik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-026 (0) Metodik 5 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning