Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att skapa
förståelse för
vanliga byggnadsfysikaliska fenomen som
fuktvandring
och värmeförluster i väggar, tak och grund med
tonvikt på fuktsäkerhet och god
energieffektivitet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att för en given byggkonstruktion
uppskatta
-värmeflödet genom väggar, tak och grund
-värmeflödet genom fönster och dörrar
-fuktvandring i väggar
-när det finns risk för fuktskador.

Innehåll

-Beräkning av värmeflöde genom en homogen
konstruktion
-Metoder för beräkning av värmeflöde genom en
sammansatt konstruktion
-Beräkning av fuktflöde genom en
byggkonstruktion
- Allmänna konstruktioner i energisanering
- Allmänna byggnadsfysikaliska egenskaper

Förkunskaper

Elementär matematik

Litteratur

Rakentamismääräyskokoelma osa C
RT -kortit
övningar
föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 1 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Basgruppsarbete - 2 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 76 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

hemuppgifter och tentamina

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • 2016-03-17 - Tentamina
 • 2016-03-17 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-01 13:15 - 15:00 Byggnadsfysik (distansföreläsning) Skön Kim
2021-09-08 13:15 - 16:00 Byggnadsfysik(distansföreläsning) Skön Kim
2021-09-15 13:15 - 16:00 D4106 Byggnadsfysik(Arcadahuset + distans) Skön Kim
2021-09-22 13:15 - 16:00 D4106 Byggnadsfysik(distansföreläsning) Skön Kim
2021-09-29 13:15 - 16:00 Byggnadsfysik(distansföreläsning) Skön Kim
2021-10-06 13:15 - 16:00 Byggnadsfysik(distansföreläsning) Skön Kim
2021-10-13 13:15 - 16:00 Byggnadsfysik(distansföreläsning) Skön Kim
2021-10-20 13:15 - 16:00 D4106 Byggnadsfysik KURSTENTAMEN Skön Kim
2021-11-17 15:15 - 18:00 D4106 Byggnadsfysik, OMTENTAMEN 1 Skön Kim
2022-01-19 15:15 - 18:00 Byggnadsfysik, OMTENTAMEN 2 (distans via Itslearning) Skön Kim

Kurs och studieplanssökning