Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (2) Introduktion till högskolestudier 5 1
DE-2-022 (0) Allmän energikunskap 5 1
SP-1-090 (0) Engelska 5 1
SP-2-011 (0) Svenska 5 1
SP-1-091 (0) Finska 5 2
DE-2-029 (0) Energisaneringsfinansanalys 5 4
Grundstudier 30 ECTS
Matematik och elektroteknik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-4-001 (0) Mathematics 0 0 1
GT-2-001 (1) Algebra & Trigonometri 5 1
GT-2-002 (1) Differential- och integralkalkyl 5 1
DE-2-002 (0) Teoretisk elektroteknik 5 1
DE-2-020 (0) Mätteknik 5 1
DE-2-034 (1) Elektroteknik 3 5 1
DE-2-028 (0) Modellering och optimering 5 2
Ämnesstudier 90 ECTS
Byggnadsteknik och planering (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-2-023 (0) Materialteknik 5 1
DE-2-015 (0) Grunder i byggnadsteknik 5 1
DE-2-024 (0) Statik i energisanering 5 2
DE-2-021 (0) ELCAD 5 2
DE-3-005 (0) Byggnadsfysik och konstruktion 5 2
DE-2-025 (0) Byggnadsrenovering 5 4
Energi och värme (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-2-007 (0) Termodynamik 5 1
DE-2-035 (0) Strömningslära 5 2
DE-2-026 (0) Förbränningsteknik 5 2
DE-2-041 (0) Heat Transfer 5 2
DE-2-012 (0) Fjärrvärme och värmeväxlare 5 3
DE-2-027 (0) Alternativa energiteknologier 5 3
VVS-teknik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-2-036 (0) Inomhusklimat 5 2
DE-2-037 (0) Ventilation 5 3
DE-2-038 (0) Uppvärmning och värmedistribution 5 3
DE-2-039 (0) Vatten- och avloppsteknik 5 3
DE-2-031 (0) Kylteknik och värmepumpar 5 3
DE-2-040 (0) Kylteknik 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Elektroteknik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-3-009 (0) Kraftelektronik och regulatorer 5 3
DE-3-010 (0) Omvandlare 5 3
DE-3-011 (0) Automation 5 3
DE-3-013 (0) Elsäkerhet 5 4
Byggnadsteknik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-3-014 (0) Energisaneringsprocess 1 - Projektplanering 5 4
DE-3-015 (0) Energisaneringsprocess 2 - Byggnadslov 5 4
DE-3-016 (0) Energisaneringsprocess 3 - Byggande 5 4
Energidiagnos (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-3-019 (0) Energidiagnos mätningar 5 3
DE-3-020 (0) Energidiagnos data analys och rapportering 5 3
DE-3-021 (0) Inomhuskomfort och simulering 5 3
Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 3
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 3
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 3
Främmande språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk I 5 4
(0) Främmande språk II 5 4
(0) Främmande språk III 5 4
Examensarbete 30 ECTS
Examensarbete och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-2-008 (0) Forskningsmetodik 5 4
DE-2-030 (0) Energiteknisk simulering 5 4
DE-2-032 (0) VVS-Planering 5 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning