Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (2) Introduktion till högskolestudier 5 1
SP-1-090 (0) Engelska 5 1
SP-2-011 (0) Svenska 5 1
SP-1-091 (0) Finska 5 2
Ämnesstudier 140 ECTS
Matematik och matematiska metoder (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-001 (1) Elementär matematik 5 1
GT-2-002 (1) Differential- och integralkalkyl 5 1
DE-2-028 (0) Modellering och optimering 5 2
DE-2-029 (0) Finance + livscykelanalys 5 4
DE-2-030 (0) Simulering och modellering av värmesystem 5 4
Elektroteknik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-2-002 (0) Elektroteknik 1: TET 5 1
DE-2-020 (0) Mätteknik 5 1
DE-2-021 (0) ELCAD 5 2
DE-2-034 (1) Elektroteknik 3 5 1
Byggnadsteknik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-2-023 (0) Materialteknik 5 1
DE-2-015 (0) Grunder i byggnadsteknik 5 1
DE-2-024 (0) Statics and Kinematics 5 2
DE-2-025 (0) Byggnadsrenovering 5 2
Energi och värme (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-2-022 (0) Allmän energikunskap 5 1
DE-2-007 (0) Termodynamik 5 1
DE-2-035 (0) Strömningslära 5 2
DE-3-005 (0) Byggnadsfysik 5 2
DE-2-041 (0) Heat Transfer 5 2
Energiproduktion (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-2-026 (0) Förbränningsteknik 5 2
DE-2-012 (0) Fjärrvärme och värmeväxlare 5 3
DE-2-027 (0) Alternativa energiteknologier 5 3
DE-2-031 (0) Kylteknik och värmepumpar 5 3
DE-2-032 (0) VVS-planering 5 4
VVS-teknik (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-2-036 (0) Inomhusklimat 5 2
DE-2-037 (0) Ventilation 5 3
DE-2-038 (0) Uppvärmning och värmedistribution 5 3
DE-2-039 (0) Vatten- och avloppsteknik 5 3
DE-2-040 (0) Kylteknik 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Elektroteknik (utbytesstudier) (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-3-011 (0) Automation 5 3
DE-3-009 (0) Kraftelektronik och regulatorer 5 3
DE-3-010 (0) Omvandlare 5 3
VVS-teknik (utbytesstudier) (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
Byggnadsteknik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-3-014 (0) Energisaneringsprocess 1 - Projektplanering 5 4
DE-3-015 (0) Energisaneringsprocess 2 - Byggnadslov 5 4
DE-3-016 (0) Energisaneringsprocess 3 - Byggande 5 4
Vind- och solkraft (utbytesstudier) (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
Bränslecellsteknologi (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 3
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 3
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 3
Främmande språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk I 5 4
(0) Främmande språk II 5 4
(0) Främmande språk III 5 4
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och metodik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EM-4-001 (0) Statistiska forskningsmetoder 2 4
IM-2-051 (0) Metodik 3 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning