Kursens undervisningsperiod

  • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)
  • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen: att använda kunskaper i
byggnadsrenoveringsprocess

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:

- Förstå principer om renoveringsprocessen
- kunna utföra fundamentala beräkningar för
husets energiförbrukningen enligt Finlands
byggbestämmelsesamling
- välja rätta materialer för energisnåla
lösningar
- Planera husets mantel som motsvarar nya
byggnadsregler inom renovering

Innehåll

KURSEN ERSÄTTS LÄSÅR 2021-22 av samarbetskursen
BIM-projektering i industriprojekt från YH Novia i
Vasa.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

KURSEN ERSÄTTS LÄSÅR 2021-22 av samarbetskursen
BIM-projektering i industriprojekt från YH Novia i
Vasa.

Litteratur

Materialet finns på kursens Itslearning-sida

Studieaktiviteter

  • Nätbaserade - 64 timmar
  • - 71 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-11-03 16:15 - 17:45 D399 Byggnadsrenovering Deltagare: Leif Östman Samarbetskurs med YH Novia (BIM projektering i industriprojekt) via Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adrAf0sR_1XoKozIsXVJRzF2sZGQUaTxSrliAnNHu4h41%40thread.tacv2/1635427119272?context=%7b%22Tid%22%3a%223ce24819-a9fa-494a-a579-0e1ada49f53a%22%2c%22Oid%22%3a%2273b0306b-43c2-41fa-900e-41850ca08741%22%7d Östman Leif
2021-11-10 16:15 - 17:45 D399 Byggnadsrenovering Samarbetskurs med YH Novia (BIM projektering i industriprojekt) via Teams Östman Leif
2021-11-17 16:15 - 17:45 D399 Byggnadsrenovering Samarbetskurs med YH Novia (BIM projektering i industriprojekt) via Teams Östman Leif
2021-11-24 16:15 - 17:45 D399 Byggnadsrenovering Samarbetskurs med YH Novia (BIM projektering i industriprojekt) via Teams Östman Leif
2021-12-01 16:15 - 17:45 D399 Byggnadsrenovering Samarbetskurs med YH Novia (BIM projektering i industriprojekt) via Teams Östman Leif
2021-12-08 16:15 - 17:45 D399 Byggnadsrenovering Samarbetskurs med YH Novia (BIM projektering i industriprojekt) via Teams Östman Leif
2021-12-15 16:15 - 17:45 D399 Byggnadsrenovering Samarbetskurs med YH Novia (BIM projektering i industriprojekt) via Teams Östman Leif
2022-01-05 16:15 - 17:45 D399 Byggnadsrenovering Samarbetskurs med YH Novia (BIM projektering i industriprojekt) via Teams Östman Leif
2022-01-12 16:15 - 17:45 D399 Byggnadsrenovering Samarbetskurs med YH Novia (BIM projektering i industriprojekt) via Teams Östman Leif
2022-01-19 16:15 - 17:45 D399 Byggnadsrenovering Samarbetskurs med YH Novia (BIM projektering i industriprojekt) via Teams Östman Leif
2022-01-26 16:15 - 17:45 D399 Byggnadsrenovering Samarbetskurs med YH Novia (BIM projektering i industriprojekt) via Teams Östman Leif
2022-02-02 16:15 - 17:45 D399 Byggnadsrenovering Samarbetskurs med YH Novia (BIM projektering i industriprojekt) via Teams Östman Leif
2022-02-09 16:15 - 17:45 D399 Byggnadsrenovering Samarbetskurs med YH Novia (BIM projektering i industriprojekt) via Teams Östman Leif
2022-02-16 16:15 - 17:45 D399 Byggnadsrenovering Samarbetskurs med YH Novia (BIM projektering i industriprojekt) via Teams Östman Leif
2022-02-23 16:15 - 17:45 D399 Byggnadsrenovering Samarbetskurs med YH Novia (BIM projektering i industriprojekt) via Teams Östman Leif

Kurs och studieplanssökning