Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenterna en inblick i det franska samhället samt att befästa och fördjupa studenternas färdigheter i det allmänna språkbruket såväl muntligt som skriftligt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att -med hjälp av enkla fraser berätta om bostad, arbete och studier -kunna kommunicera muntligt i enkla shopping/café-och restaurangsituationer -kunna fråga efter vägen och berätta om vägen -berätta om sig själv, sin familj och sina intressen -förstå huvuddragen i långsamt talad franska -kunna använda de vanligaste regelbundna och oregelbundna verben i presens -känna igen passé composé-verbformerna och kunna använda de mest frekventa verben i passé composé. -kunna använda imperativformerna av några vanliga verb -kunna månadernas/veckodagarnas namn -kunna diskutera vädret -kunna räkneorden -kunna använda futur proche-formen -kunna använda de personliga och de possessiva pronomina -klara av enkla talsituationer där hälsa diskuteras -klara av enkla talsituationer där framtidsplaner diskuteras

Innehåll

Repetition av centrala grammatiska strukturer, verbläran,vardagssituationer, telefonfraser, framtidsplaner, livet i Frankrike, reseplanering.

Förkunskaper

CEFR A1.1 Franska 1

Kursen ersätter följande kurser

2010 Franska 2.

Mer information

Obligatorisk närvaro.

Litteratur

Martikainen, Mäkelä: Parfait 1. Helsingfors: Otava, 2011. ISBN: 978-951-1-22182-1. Styckena 6- 12. Lärarens material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
 • Basgruppsarbete - 5 timmar
 • Självstudier - 55 timmar
 • - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande: Skriftlig tentamen: 35% Muntlig tentamen: 35% Aktivt deltagande: 20% Skriftliga uppgifter: 10%

Lärare

Back-Seemer Susanna

Examinator

Back-Seemer Susanna

Kursens hemsida

https://elearning.arcada.fi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2017-12-11 - Tentamina
 • 2017-12-13 - Demonstrationer och presentationer

Kurs- och studieplansökning