Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målet för praktikstudierna är att ge studenten
möjlighet att
tillämpa inom utbildningen inhämtade kunskaper
och
färdigheter i arbetslivet och att bli förtrogen
med centrala
arbetsuppgifter inom yrkesområdet i den aktuella
branschen. Praktikens huvuduppgift ära att inge
förståelse
för kopplingen teori - tillämpning, och att genom
exempel se
hur teorin omsätts i praktiken.

Innehåll

Lärarteamet har ansvar för bedömning och
godkännande av
studerandes praktikprestationer. Grundregeln är
att det
krävs 15 sp allmän yrkespraktik (praktikperiod 1)
och därtill
minst 15 sp specialisering enligt kompetensområde
(praktikperiod 2). Som praktik kan godkännas
arbete inom
branscher som är relaterade till yrkesstudierna,
sådan
handledd praktik som främjar yrkeskompetensen.

Förkunskaper

Praktikperiod 1

Studieaktiviteter

Praktik - 405 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Efter utförd praktikperiod skall företaget skriva
ett
praktikintyg (Arbetsintyg) ur vilket framgår
arbetsförhållandets längd och arbetsuppgifterna i
detalj, vid
deltidsarbete skall antalet utförda arbetstimmar
framgå.
För att erhålla praktiken som en del av sina
studier skall
studerande inlämna en praktikanhållan.
Med anhållan bifogas praktikrapport och
praktikintyg. Vi
rekommenderar även att studerande för dagbok över
sin
praktik. Dagboken underlättar reflektionerna då
studerande
skriver rapporten.

Lärare

  • Fabricius Susanna
  • Karlsson Hanne
  • Tigerstedt Christa
  • Willför Christel

Examinator

Halmén Mia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (146 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning