Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att studenten känner
till vad som
krävs för att förstärka en organisations
digitala närvaro. Med
kunden i fokus kan studenten skapa en positiv
kundupplevelse med målsättning att uppnå
affärsnytta.
Studenten kan mäta och analysera
organisationens digitala
satsningar och genom optimering ta den digitala
närvaron till
nästa nivå.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten:

-förstå de olika aspekterna av webbdesignsom
behövs för
att skapa en effektiv kundupplevelse
-kunna planera intuitiva gränssnitt för en
organisations
webbplats.
-känna till principerna för effektiv
webbutveckling
-klara av at planera informationsarkitekturen
på en webbplats
-implementera en organisations webbplats enligt
rådande
best-practices
-kunna utföra usability tester för att optimera
kundupplevelsen
-klara av att mäta och förstå den webanalytiken
för att
evaluera den kundens beteende online

Innehåll

-Webbutveckling med moderna content management
verktyg
-Utveckling av reponsiva webbsidor för olika
miljöer
-Usabilitytester
-Trafikanalys
-Konvertering
-Sökmotoroptimering
-Planering av olika budskap för olika
målgrupper
-Customer Experience journey

Förkunskaper

Marknadsföring 30 ECTS

Litteratur

Bly, Robert. 2018. The digital marketing handbook : a step-by-step
guide to creating websites that sell

Material i itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Nätbaserade - 23 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studenten genomföra
följande:
Examination 1: Lämna in skriftliga rapporter
under kursen
Examination 2: Delta i tentamen

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-01 till 2019-10-27

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 08:30 - 12:00 E384 Webbutveckling och kundupplevelse Forsström Mikael
2019-11-05 09:15 - 14:00 E384 Webbutveckling och kundupplevelse Forsström Mikael
2019-11-12 09:15 - 14:00 E384 Webbutveckling och kundupplevelse Forsström Mikael
2019-11-15 09:15 - 12:00 E384 Webbutveckling och kundupplevelse Forsström Mikael
2019-11-21 09:15 - 13:00 E384 Webbutveckling och kundupplevelse Forsström Mikael
2019-11-22 09:15 - 14:00 E384 Webbutveckling och kundupplevelse Forsström Mikael
2019-11-28 08:30 - 13:00 E384 Webbutveckling och kundupplevelse Forsström Mikael
2019-12-03 08:30 - 12:00 E384 Webbutveckling och kundupplevelse Forsström Mikael

Kurs och studieplanssökning